Hlavní obsah

ukázat se

Vyskytuje se v

špatný: ukázat se ve špatném světlein einem falschen Licht erscheinen

unwürdig: sich j-s Liebe unwürdig erweisenukázat se nehodným čí lásky

barmherzig: sich barmherzig zeigenukázat se milosrdným

Nachteil: sich als Nachteil etw. Gen erweisenukázat se jako nevýhoda čeho

verhängnisvoll: sich als verhängnisvoll erweisenukázat se osudným