Hlavní obsah

zakázat

Dokonavé sloveso

  • verbieten, untersagen, interdizierenNepovolaným vstup zakázán.Zutritt für Unbefugte verbotenKouření zakázáno.Rauchen verboten.zakázat cookiesdie Cookies verweigern

Vyskytuje se v

kouření: Kouření zakázáno.Rauchen verboten.

odvolání: co je až do odvolání zakázánoetw. ist bis auf Widerruf verboten

průjezd: průjezd zakázánDurchfahrt verboten

přísně: Kouření přísně zakázáno.Rauchen streng verboten.

přístup: přístup k stavbě zakázánBetreten der Baustelle verboten

stavba: Vstup na stavbu je zakázán.Betreten der Baustelle verboten.

mladší: Dětem mladším 15 let vstup zakázán.Kein Eintritt für Kinder unter 15 Jahren.

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán!Unbefugten Zutritt verboten!

vstup: Nepovolaným vstup zakázán.Unbefugten (ist der) Zutritt verboten.

verboten: Zutritt für Unbefugte verboten.Nepovolaným vstup zakázán.

abspringen: Abspringen während der Fahrt verboten!Vyskakování za jízdy zakázáno!

Durchfahrt: Durchfahrt verboten!Průjezd zakázán!

Durchgang: Durchgang verboten!Průchod zakázán!

Einlass: Kein Einlass!Vstup zakázán!

Gleis: Überschreiten der Gleise verboten!Přecházení kolejí zakázáno!

kategorisch: j-m etw. kategorisch verbietenkomu co kategoricky zakázat

sollen: Das sollte man verbieten.To by měli zakázat.

verbieten: Ich verbot es mir zu rauchen.Zakázala jsem si kouřit.

verboten: Zutritt/Durchfahrt verboten!Vstup/Průjezd zakázán!

verwehren: Wir verwehrten ihm, das Haus zu betreten.Zakázali jsme mu vstupovat do domu.

Zutritt: Unbefugten ist der Zutritt verboten!Nepovolaným vstup zakázán!