Hlavní obsah

odvolání

Vyskytuje se v

důvod: der Berufungsgrunddůvod k odvolání

rozsudek: gegen das Urteil Berufung einlegenodvolat se proti rozsudku

vláda: die Regierung abberufen/stürzenodvolat/svrhnout vládu

absetzen: Die Regierung wurde abgesetzt.Vláda byla odvolána.

Berufung: unter Berufung auf das Gesetzs odvoláním na zákon

Einspruch: gegen etw. Einspruch einlegenvznést odvolání proti čemu

kaum dass: Kaum dass er angekommen war, wurde er auch schon wieder weggerufen.Sotva přišel, byl už zase odvolán.

Widerruf: bis auf Widerruf gestattetaž do odvolání povoleno

odvolání: etw. ist bis auf Widerruf verbotenco je až do odvolání zakázáno