Hlavní obsah

stížnost

Vyskytuje se v

kniha: kniha přání a stížnostídas Beschwerdebuch

přání: kniha přání a stížnostídas Wunschbuch

zmatečný: zmateční stížnostdie Nichtigkeitsklage

bezpředmětný: bezpředmětná stížnosteine gegenstandslose Beschwerde

popud: dát komu popud ke stížnostij-m Anlass zu Beschwerden geben

anhören: vyslechnout (si) stížnosti koho(sich) j-s Beschwerden anhören

einreichen: podat stížnosteine Beschwerde einreichen

Klage: nedat (žádný) důvod ke stížnostikeinen Grund zur Klage geben

Beschwerde: na základě čí stížnostiauf Grund der Beschwerde von j-m

richten: adresovat stížnost soudcieine Beschwerde an den Richter richten

stížnost: vyřídit stížnostdie Beschwerde erledigen