Hlavní obsah

přání

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (touha) der Wunsch
  2. (požadavek, nárok) der Wunschkniha přání a stížnostídas Wunschbuchna přáníauf Wunsch
  3. (něčeho příznivého pro někoho) der Glückwunsch
  4. (gratulace) der (Glück)Wunsch, die Gratulationsrdečné přání k narozeninámherzliche Wünsche zum Geburtstagvánoční/velikonoční přáníein Wunsch zu Weihnachten/Osternnovoroční přáníder Neujahrswunsch

Vyskytuje se v

kniha: das Beschwerdebuchkniha přání a stížností

zbožný: das Wunschdenken, ein frommer Wunschzbožné přání

aby: Ich wünsche dir, dass du bald gesund wirst.Přeji ti, aby ses brzy uzdravil.

horoucí: ein glühender/inbrünstiger Wunschhoroucí přání

hrát: auf Wunsch spielenhrát na přání

k, ke, ku: der Glückwunsch zum Namenstagpřání k svátku

na: auf Wunsch spielenzahrát na přání

podvolit se: Er fügte sich dem Wunsch seiner Eltern.Podvolil se přání rodičů.

přát: Den Gewinn gönne ich dir.Tu výhru ti přeju.

přát si: Was wünschst du (dir) zum Geburtstag?Co si přeješ k narozeninám?

ráčit: Was wünschen Sie (sich)?hovor. Co (si) račte přát?

radostný: j-m frohe Festtage wünschenpřát komu radostné svátky

řídit se: sich nach j-s Wünschen richtenřídit se podle přání koho

splnit: j-s Wunsch erfüllensplnit čí přání

uskutečnitelný: ein ausführbarer Wunschuskutečnitelné přání

úspěch: j-m viel Erfolg wünschenpřát komu mnoho úspěchů

Velikonoce: Ich wünsche dir frohe Ostern!Přeji ti veselé Velikonoce!

verš: ein Glückwunsch in Versenpřání ve verších

vroucí: ein heißer Wunschvroucí přání

vyslovit: einen Wunsch äußernvyslovit přání

otec: Der Wunsch ist der Vater des Gedankens.Přání bývá otcem myšlenky.

štěstí: Frisch gewagt ist halb gewonnen.přísl. Odvážnému štěstí přeje.

auf: auf Wunschna přání

Wunsch: auf Wunschna přání

ablesen: j-m jeden Wunsch von den Augen ablesenvyčíst komu z očí každé přání

all: j-m alles Gute wünschenpřát komu všechno dobré

angenehm: j-m angenehme Unterhaltung wünschenkomu přát příjemnou zábavu

gönnen: Ich gönne ihm sein Glück von Herzen.Ze srdce mu jeho štěstí přeju.

heiß: einen heißen Wunsch habenmít vroucí přání

přání: das Wunschbuchkniha přání a stížností