Hlavní obsah

heiß

Přídavné jméno

  1. j-m ist heiß komu je horko
  2. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß! hovor.Co oči nevidí, to srdce nebolí!

Vyskytuje se v

heiß: komu je horkoj-m ist heiß

heißen: Co to má znamenat?Was soll das heißen?

Nadel: být šitý horkou jehloumit heißer Nadel genäht sein

Spur: horká stopaheiße Spur

willkommen: přivítat, uvítat kohoj-n willkommen heißen

Kaffee: pít černou/horkou/silnou kávuschwarzen/heißen/starken Kaffee trinken

Mittag: parné poledneein heißer Mittag

ähnlich: Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).Er heißt Schneider oder so ähnlich.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.

sein: Je mi zima/horko!Mir ist kalt/heiß!

horký: horká linkaheißer Draht

červnový: horký červnový denein heißer Junitag

horko: Je mi horko.Mir ist heiß.

jako: To už mám jako jít?Heißt es, dass ich jetzt gehen soll?

jakže: Jakže se jmenuje?Wie heißt er denn?

jmenovat se: jmenovat se po matcenach der Mutter heißen

kakao: horké kakaoheißer Kakao

lázeň: dát si horkou lázeňein heißes Bad nehmen

máchat: máchat sáček čaje v horké voděeinen Teebeutel im heißen Wasser ziehen lassen

polít: Polilo mě horko.Es überkam mich heiß., Hitze überkam mich.

rozehřát: Horký čaj s rumem tě zaručeně rozehřeje.Heißer Tee mit Rum wärmt dich bestimmt durch.

usrknout: usrknout horký čajeinen heißen Tee schlürfen

uvítat: Uvítala hosta ve svém domě.Sie hieß den Gast in ihrem Haus willkommen.

vedro: Dnes je vedro.Heute ist es heiß/schwül.

vroucí: vroucí přáníein heißer Wunsch

vyvrhnout: Sopka vyvrhla horkou lávu.Der Vulkan hat heiße Lava ausgespien.

žhavý: žhavý jihheißer Süden

chodit: chodit kolem horké kašeum den heißen Brei herumreden

jehla: šít/dělat co horkou jehlouetw. mit der heißen Nadel nähen

kaše: chodit kolem horké kašeum den heißen Brei herumreden

náruč: uvítat koho s otevřenou náručíj-n mit geöffneten Armen willkommen heißen

nošení: Je to nošení dříví do lesa.Das heißt Holz in den Wald tragen.

železo: Kout železo, dokud je žhavé.Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist.

Blut: mít horkou krev, být temperamentníheißes Blut haben