Hlavní obsah

chodit

Nedokonavé sloveso

  1. (pohybovat se krokem) gehen, laufenchodit pěškyzu Fuß gehenchodit bosbarfuß gehen
  2. (do školy) gehenchodit plavatschwimmen gehenchodit do školyin die Schule gehen
  3. (vyzvedávat něco) (ab)holenchodit pravidelně pro mlékoregelmäßig Milch holen
  4. (mít známost) gehen, eine Bekanntschaft haben mit j-m
  5. (na ryby) gehenchodit na houbyPilze sammeln gehenchodit na rybyFische angeln gehen
  6. (tajně brát) heimlich nehmen
  7. (být dodáván) kommen, einlaufen
  8. (oblékat se) sich kleidenchodit nalehkoleicht gekleidet gehen
  9. (obracet se na někoho) sich wenden an j-n

Vyskytuje se v

mezi: chodit mezi lidiunter die Leute gehen

pěšky: chodit pěškyzu Fuß gehen

škola: chodit za školudie Schule schwänzen

berla: chodit o berlíchan Krücken gehen

děvče: chodit za děvčatyden Mädchen nachlaufen

disko: Každou sobotu chodí na disko.Jeden Samstag geht sie in die Disko.

do: chodit do prácezur Arbeit gehen

dvojice: chodit ve dvojicíchzu zweit gehen

hadr: expr. chodit v hadrechin Lumpen herumlaufen

houba: chodit na houbyPilze suchen/sammeln, hovor. in die Pilze gehen

hůl: Chodí o holi.Er geht am Stock.

hůl: chodit o holiam Stock gehen

koleda: chodit na koleduvon Haus zu Haus Weihnachtslieder singen

kostel: chodit do kostelain die Kirche gehen

mít: Máš chodit včas.Du sollst rechtzeitig kommen.

o: chodit o berlíchan Krücken gehen

obutý: Nechoď sem obutý.Komm nicht in Schuhen herein.

obyčejně: Obyčejně chodí pozdě.Er kommt gewöhnlich spät.

ozařování: chodit na ozařovánízur Bestrahlung gehen

pak: Pak za mnou už nechoď!Dann komm(e) nicht mehr zu mir!

po: chodit po třechzu dritt gehen

po: chodit po políchdurch die Felder streifen

práce: chodit do prácezur Arbeit gehen

prima: chodit do primyin die Prima gehen

přes, přese: chodit do ložnice přes kuchyňins Schlafzimmer durch die Küche gehen

rehabilitace: chodit na rehabilitacizur Rehabilitation gehen

se, si: Každý pátek se chodí do hospody.Man geht jeden Freitag in die Kneipe.

strana: chodit po levé stranělinks gehen

škola: chodit do školydie Schule besuchen, zur Schule gehen

školka: chodit do školkyin den Kindergarten gehen

tam: Nechoď tam!Geh nicht (dort)hin!

taneční: chodit do tanečníchdie Tanzstunden besuchen

tenis: chodit na tenisTennis spielen gehen

třída: chodit do osmé třídydie achte Klasse besuchen

v, ve: chodit v uniforměUniform tragen

: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.

dům: chodit dům od domuvon Haus zu Haus gehen

džbán: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht.

horký: chodit kolem horké kašeum den heißen Brei herumreden

kaše: chodit kolem horké kašeum den heißen Brei herumreden

lidé: chodit mezi lidiunter Menschen gehen

neštěstí: Neštěstí nechodí nikdy samo.Ein Unglück kommt selten allein.

slepice: chodit spát se slepicemimit den Hühnern zu Bett gehen

ucho: přísl. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.

an: an Krücken gehenchodit o berlích

durch: durch die Straßen gehenchodit ulicemi

hin: hin und her gehenchodit sem a tam

regelmäßig: regelmäßig spazieren gehenchodit pravidelně na procházky

Universität: auf die/zur Universität gehenchodit na univerzitu

begehen: einen Weg/ein Feld begehenchodit po cestě/poli

besuchen: die Schule/Universität besuchenchodit do školy/na univerzitu

dorthin: Ich bitte dich, gehe doch nicht dorthin!Prosím tě, nechoď tam!

einlaufen: Alle Briefe laufen bei dieser Abteilung ein.Všechny dopisy chodí na toto oddělení.

Feierabend: Nach Feierabend gehe ich einkaufen.Po skončení pracovní doby chodím nakoupit.

gehen: am Stock gehenchodit o holi

gehen: in den Kindergarten/auf die Universität gehenchodit do školky/na univerzitu

halt: So ist das halt im Leben!Tak to v životě holt chodí!

Haus: von Haus zu Haus gehenchodit od domu k domu

Lauf: Das ist der Lauf der Welt.Tak to na světě chodí.

laufen: an Krückstöcken laufenchodit o berlích

laufen: im Zimmer hin und her laufenchodit po pokoji sem a tam

miteinander: Wir gehen nach Hause miteinander.Chodíme domů společně.

sauber machen: Sie geht sauber machen.Chodí uklízet.

Schule: zur/in die Schule gehenjít/chodit do školy

Schule: die Schule schwänzenchodit za školu

selbst: Das Kind kann schon selbst laufen.Dítě už umí samo chodit.

Stelze: auf Stelzen gehen/Stelzen laufenchodit na chůdách

Tanzstunde: zur Tanzstunde gehenchodit do tanečních

viel: viel ins Theater gehenčasto chodit do divadla

zu: Sie geht jede Woche zur Gymnastik.Každý týden chodí na gymnastiku.