Hlavní obsah

obyčejně

Příslovce

  1. (obvykle) gewöhnlichObyčejně chodí pozdě.Er kommt gewöhnlich spät.
  2. (prostě, všedně) gewöhnlich, üblichbýt obyčejně oblečenýgewöhnlich angezogen sein

Vyskytuje se v

neobyčejně: außergewöhnlich günstige Umständeneobyčejně příznivé okolnosti

neobyčejný: eine außergewöhnliche Begabung für etw., zu etw. habenmít neobyčejný talent pro co

obyčejný: ein üblicher Tagobyčejný den

Erscheinung: eine ungewöhnliche/seltene Erscheinungneobyčejný/vzácný jev

obyčejně: Er kommt gewöhnlich spät.Obyčejně chodí pozdě.