Hlavní obsah

výjimečně

Příslovce

  • ausnahmsweiseco dovolit jen výjimečněetw. nur ausnahmsweise erlauben

Vyskytuje se v

výjimečný: výjimečný člověkder Ausnahmemensch

případ: jen ve výjimečných případechnur in Sonderfällen

stav: vyhlásit výjimečný stavden Ausnahmezustand erklären

výjimečně: co dovolit jen výjimečněetw. nur ausnahmsweise erlauben