Hlavní obsah

mimořádně

Vyskytuje se v

mimořádný: mimořádná opatřenídie Sondermaßnahmen

výdaj: mimořádné výdajedie Extraausgaben

ochotný: být mimořádně ochotnýaußerordentlich bereitwillig sein

prémie: dostat mimořádné prémie za cofür etw. extra Prämien bekommen

außerordentlich: podat mimořádný výkoneine außerordentliche Leistung bieten