Hlavní obsah

mimořádný

Přídavné jméno

  1. (zvláštní, nepravidelný) außerordentlich, Sonder-mimořádná opatřenídie Sondermaßnahmen
  2. (vynikající, nadprůměrný) außerordentlich

Vyskytuje se v

výdaj: mimořádné výdajedie Extraausgaben

prémie: dostat mimořádné prémie za cofür etw. extra Prämien bekommen

außerordentlich: eine außerordentliche Leistung bietenpodat mimořádný výkon