Hlavní obsah

vynikající

Vyskytuje se v

vynikat: Nový hráč v týmu vynikal.Der neue Spieler ragte aus der Mannschaft heraus.

auszeichnen: sich im Sport auszeichnenvynikat ve sportu

Kenntnis: eingehende/gründliche/hervorragende Kenntnisse habenmít podrobné/základní/vynikající znalosti

überlegen: j-m an Intelligenz weit überlegen seinvynikat nad kým inteligencí