Hlavní obsah

stav

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (všechny vlastnosti, okolnosti ap.) der Zustanddát co do původního stavuetw. in den Urzustand bringenvyhlásit výjimečný stavden Ausnahmezustand erklärenstav beztížeder Zustand der Schwerelosigkeitzdravotní stavder Gesundheitszustand
  2. (množství, kvalita v určité době) der (Be)Standstav hryder Spielstand
  3. (z hlediska manželství) der Standrodinný stavder Familienstand
  4. (povolání ap.) der Stand, der Berufsstand
  5. zast.(společenská vrstva) der Stand
  6. být v stavu (schopen) im Stande/imstande sein

Vyskytuje se v

diesseitig: am diesseitigen Ufer bauenstavět na tomto břehu

erheben: j-n in den Adelsstand erhebenpovýšit koho do šlechtického stavu

Zustand: in betrunkenem Zustandv podnapilém stavu

Stand: der jetzige Stand der Forschungnynější stav výzkumu

Stündchen: Sie wollte nur auf ein Stündchen kommen.Chtěla se stavit jen na chvilku.

vorbeigehen: beim Arzt/zu Hause vorbeigehenstavit se u lékaře/doma

bdělý: der Wachzustandbdělý stav

celkový: der Allgemeinzustandcelkový zdravotní stav

konečný: der Endzustandkonečný stav

kritický: ein kritischer Zustandkritický stav

nouze: der Notstandstav nouze

poddanský: der Untertanenstandpoddanský stav

požehnaný: in gesegneten Umständen seinbýt v požehnaném stavu

prozatímní: vorläufiger Zustandprozatímní stav

přechodný: vorübergehender Zustandpřechodný stav

naroveň: gleichstellenstavět naroveň

navrátit: in den Urzustand zurückversetzennavrátit do původního stavu

některý: An irgendeinem Tag komme ich vorbei.Některý den se stavím.

nenormální: unnormaler Zustandnenormální stav

nešikovně: sich bei etw. ungeschickt anstellennešikovně se stavět k čemu

odpovídající: dem Wagenstand entsprechender Preiscena vozu odpovídající jeho stavu

podnapilý: in angetrunkenem Zustand seinbýt v podnapilém stavu

povýšit: in den Ritterstand erhoben werdenbýt povýšen do rytířského stavu

pravděpodobný: ein vermutlicher Zustand etw. Genpravděpodobný stav čeho

psychický: psychischer Zustandpsychický stav