Hlavní obsah

některý

Vyskytuje se v

případ: v některých případechin einigen Fällen

jako: některé profese, jako učitel nebo lékařmanche Berufe, wie Lehrer oder Arzt

rozebrat: rozebrat s partnerem některé otázkyeinige Fragen mit dem Partner besprechen

splývat: Některé druhy ptáků splývají s okolím.Manche Vogelarten verschmelzen mit der Umgebung.

zamrzat: Některé řeky nikdy nezamrzají.Manche Flüsse frieren nie zu.