Hlavní obsah

neobyčejně

Vyskytuje se v

neobyčejný: eine außergewöhnliche Begabung für etw., zu etw. habenmít neobyčejný talent pro co

obyčejně: Er kommt gewöhnlich spät.Obyčejně chodí pozdě.

obyčejný: ein üblicher Tagobyčejný den

Erscheinung: eine ungewöhnliche/seltene Erscheinungneobyčejný/vzácný jev

neobyčejně: außergewöhnlich günstige Umständeneobyčejně příznivé okolnosti