Hlavní obsah

jedinečně

Příslovce

  • einzigartig, primissimajedinečně na koho zapůsobitauf j-n einzigartig einwirken

Vyskytuje se v

jedinečný: jedinečný případein einzigartiger Vorfall

postřeh: mít jedinečný postřeheinen einzigartigen Scharfblick haben

einzigartig: natočit jedinečný filmeinzigartigen Film drehen

ohnegleichen: Zpívá jedinečně.Er singt ohnegleichen.

jedinečně: jedinečně na koho zapůsobitauf j-n einzigartig einwirken