Hlavní obsah

jedinečně

Příslovce

  • einzigartig, primissimajedinečně na koho zapůsobitauf j-n einzigartig einwirken

Vyskytuje se v

jedinečný: jedinečný případein einzigartiger Vorfall

postřeh: mít jedinečný postřeheinen einzigartigen Scharfblick haben

einzigartig: einzigartigen Film drehennatočit jedinečný film

ohnegleichen: Er singt ohnegleichen.Zpívá jedinečně.