Hlavní obsah

laufen

Slovesoläuft, lief, i./h. gelaufen

 1. běžet/běhat, utíkat, páditum die Wette laufenběžet o závod
 2. hovor.chodit, jít, běžetan Krückstöcken laufenchodit o berlíchim Zimmer hin und her laufenchodit po pokoji sem a tam
 3. jít/chodit (pěšky)Fahren wir mit dem Bus, oder wollen wir laufen?Pojedeme autobusem, nebo půjdeme pěšky?Es ist etwa 10 Minuten zu laufen.Je to asi 10 minut chůze.
 4. gegen etw., in etw. Akk narazit, vběhnout do čeho v běhu, chůziin die Mauer laufennarazit do zdi
 5. uběhnout, (u)jít, (u)jet trasu ap.
 6. sich laufen dlouho běžet nebo chodit a dostat se tím do určitého stavusich müde laufenunavit se během/chůzí
 7. zaběhnout rekord ap., uběhnout trať ap.
 8. etw. Akk jezdit na čem ovládat jízduSchlittschuh laufenbruslitSki laufenlyžovat
 9. fungovat, běžet, jet stroj ap.Das Radio läuft schon!Rádio už funguje!Die Uhr läuft.Hodinky jdou.
 10. téci, kanout slzy ap.
 11. téci, kapatDem Kind läuft die Nase.Dítěti teče z nosu.
 12. probíhat, běžet zasedání ap.Alles läuft wie geplant.Vše běží podle plánu.
 13. projednávat žádost ap., probíhat řízení ap.
 14. běžet, dávat film v kině ap.Was läuft heute eigentlich im Fernsehen?Co vlastně dávají dnes v televizi?

Vyskytuje se v

Gänsehaut: j-m läuft eine Gänsehaut über den Rückenkomu běhá mráz po zádech

Gefahr: Gefahr laufenpodstoupit riziko

Laden: Der Laden läuft.Obchody jdou., Kšefty se hýbou.

Lauf: im Lauf(e)v průběhu, během určité doby

Lauf: seinen Lauf nehmenjít svou cestou

Laus: j-m ist eine Laus über die Leber gelaufenkomu něco přeletělo přes nos

Rock: Er ist/läuft hinter jedem Rock her.Běhá za každou sukní.

Schnürchen: wie am Schnürchen laufen/klappenjít jako na drátkách/po másle

Wasser: j-m läuft das Wasser im Mund zusammenkomu se sbíhají sliny

Weg: j-m über den Weg laufenpřiplést se komu do cesty

Eis: auf dem Eis Schlittschuh laufenbruslit na ledě

Lauf: ein Lauf um die Wettezávod v běhu

Lauf: den Lauf der Maschine stoppenzastavit chod stroje

schnell: schnell laufenběhat rychle

um: um das Haus (herum) laufenoběhnout dům (kolem) dokola

ablaufen: Wann läuft der Vertrag ab?Kdy vyprší smlouva?

einlaufen: Das Wasser läuft in die Wanne ein.Voda teče do vany.

einlaufen: Alle Briefe laufen bei dieser Abteilung ein.Všechny dopisy chodí na toto oddělení.

Film: Der Film läuft gerade im Kino.Ten film dávají právě v kině.

Gleis: Der Zug läuft auf Gleis zwei ein.Vlak přijede na druhou kolej.

Lauf: Das ist der Lauf der Welt.Tak to na světě chodí.

Nase: Dem Kind läuft die Nase.Dítěti krvácí z nosu.

Regen: durch den Regen laufenutíkat deštěm

Saison: Die Saison läuft aus.Sezona se chýlí ke konci.

selbst: Das Kind kann schon selbst laufen.Dítě už umí samo chodit.

Speichel: Der Speichel läuft ihm im Mund zusammen.Sliny se mu sbíhají na jazyku.

Stelze: auf Stelzen gehen/Stelzen laufenchodit na chůdách

Vormittag: im Laufe des Vormittagsv průběhu dopoledne

wund: hovor. sich die Füße nach etw. wund laufenuběhat si nohy, uběhat se za čím

zulaufen: Die Kinder liefen auf den Vater zu.Děti přiběhly k otci.