Hlavní obsah

Gefahr

Die, podstatné jméno~, ~en

  • nebezpečíin Gefahr geraten/kommenocitnout se v nebezpečíj-n in Gefahr bringendostat koho do nebezpečíaußer Gefahr seinbýt mimo nebezpečí

Vyskytuje se v

abzeichnen: Eine Gefahr zeichnet sich ab.Rýsuje se nebezpečí.

unter: unter Gefahr für das eigene Lebenv ohrožení vlastního života

aussetzen: sich einer Gefahr aussetzenvystavit se nebezpečí

begeben: sich in Gefahr begebendostat se do nebezpečí

bringen: j-n in Gefahr bringendostat koho do nebezpečí

geraten: in Gefahr geratendostat se do nebezpečí

retten: j-n aus einer Gefahr rettenzachránit koho před nebezpečím

vorbeugen: einer Gefahr vorbeugenpředcházet nebezpečí

bannen: přen. eine Gefahr bannenzažehnat nebezpečí

vlastní: auf eigene Gefahrna vlastní nebezpečí

akutní: akute Gefahrakutní nebezpečí

krajní: in äußerster Gefahrv krajním nebezpečí

mimo: außer Gefahr seinbýt mimo nebezpečí

nebezpečí: auf eigene Gefahrna vlastní nebezpečí

ocitnout se: in Gefahr geratenoctnout se v nebezpečí

pohrdat: Gefahr verachtenpohrdat nebezpečím

rozpoznaný: erkannte Gefahrrozpoznané nebezpečí

zažehnat: eine Gefahr bannenzažehnat nebezpečí

větřit: den Braten riechen, Gefahr witternvětřit nebezpečí

Gefahr: in Gefahr geraten/kommenocitnout se v nebezpečí