Hlavní obsah

aussetzen

Vyskytuje se v

odměna: eine Belohnung aussetzenvypsat odměnu

riziko: j-n/etw. dem Risiko aussetzenvystavit koho/co riziku

vypsat: eine anständige Belohnung aussetzenvypsat slušnou odměnu

vysadit: Du musst eine Weile aussetzen.Musíš na chvíli vysadit.

aussetzen: sich einer Gefahr aussetzenvystavit se nebezpečí