Hlavní obsah

stoppen

Sloveso

  1. stopnout, zastavit, zarazit v pohybuein Auto stoppenzastavit autoeine Reisegruppe an der Grenze stoppenzastavit skupinu turistů na hraniciden Ball stoppenstopnout míč
  2. zastavit, přerušitDer Polizist stoppte den Verkehr.Policista zastavil dopravu.seine Zahlungen stoppenpřerušit své platby
  3. zastavit (se) před semaforem ap.
  4. stopovat, měřit stopkami

Vyskytuje se v

Lauf: den Lauf der Maschine stoppenzastavit chod stroje

příval: den Blutschwall stoppenzastavit příval krve

přívod: die Zuleitung von etw. stoppenzastavit přívod čeho

stoppen: ein Auto stoppenzastavit auto