Hlavní obsah

schnell

Přídavné jméno

  • rychlý jízda ap.schnell laufenběhat rychleschnell auf etw. reagierenrychle na co reagovat

Vyskytuje se v

Blitz: (schnell) wie der Blitzjako namydlený blesk velmi rychle

Feuerwehr: (schnell) wie die Feuerwehrrychle jako blesk

Wind: (schnell) wie der Wind(rychlý) jako vítr

beträchtlich: beträchtlich schneller/größer, als ...podstatně rychlejší/větší, než ...

so: so schnell wie möglichtak rychle, jak je to možné

Weg: auf dem schnellsten Wegnejkratší cestou co nejrychleji

aufsteigen: schnell auf das Fahrrad aufsteigen und wegfahrenrychle nasednout na kolo a odjet (pryč)

Lack: farbloser/schnell trocknender Lackbezbarvý/rychle schnoucí lak

leiern: Das Kind hat das Gedicht schnell geleiert.Dítě rychle odříkalo básničku.

nachhelfen: ein bisschen nachhelfen, damit es schneller gehttrochu napomoci, aby to šlo rychleji

rennen: Ich rannte, so schnell ich konnte.Běžela jsem tak rychle, jak jsem mohla.

schnellen: Der Delphin schnellte aus dem Wasser.Delfín vyskočil z vody.

Schnelltest: Jeder Bürger hat Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro Woche.Každý občan má nárok nejméně na jeden antigenní test týdně.

spitzbekommen: Ich bekam das schnell spitz.Rychle jsem na to přišel.

springen: noch schnell zum Metzger springenještě rychle skočit k řezníkovi

verfallen: Seine Autorität verfällt schnell.Jeho autorita rychle upadá.

verschießen: Diese Farbe verschießt schnell in der Sonne.Tato barva na slunci rychle bledne.

rychlotest: rychlotest na covidder Corona-Schnelltest

rychlý: rychlý poselein schneller Bote

rychlý: rychlá jízdaschnelle Fahrt

co: co udělat co nejrychlejietw. so schnell wie möglich machen

dělat: Dělej!Mach schnell!, Beeile dich!

enormně: enormně rychlýenorm schnell

hodně: jet hodně rychlesehr schnell fahren

honem: Honem sem pojď!Komm schnell her!

odezva: rychlá odezvaeine schnelle Reaktion

odklidit se: Rychle se odklidil.Er machte sich schnell davon.

odskočit si: odskočit si na nákupschnell einkaufen gehen

odtáhnout: Rychle odtáhla ruku.Sie zog die Hand schnell weg.

ochabovat: Jeho pozornost rychle ochabuje.Seine Aufmerksamkeit lässt schnell nach.

opláchnout se: opláchnout se vlažnou vodousich mit lauwarmem Wasser schnell waschen

otékat: Poraněný prst rychle otéká.Der verletzte Finger schwillt schnell an.

pádit: Život pádí.Das Leben vergeht schnell.

pohasnout: Jeho sláva rychle pohasne.Sein Ruhm verblasst schnell.

poskočit: Hodinová ručička rychle poskočila.Der Uhrzeiger sprang schnell vor.

roznést se: Novinka se rychle roznesla po městě.Die Neuigkeit verbreitete sich schnell in der Stadt.

rychle: Jak rychle jedeme?Wie schnell fahren wir?

rychle: rychle se rozhodnoutsich schnell entscheiden

rychlý: rychlý konecschnelles/rasches Ende

rychlý: rychlá pomocschnelle Hilfe

špinit se: Světlé látky se rychle špiní.Helle Stoffe werden schnell schmutzig.

uběhnout: Léto rychle uběhlo.Der Sommer ist schnell vergangen.

uschnout: Vyprané prádlo na slunci rychle uschlo.Die gewaschene Wäsche trocknete an der Sonne schnell.

vstřebat se: Mast se rychle vstřebala.Die Salbe ist schnell eingezogen.

vyletět: Teplota vyletěla o dobrých 10 stupňů.Die Temperatur schnellte um gute 10 Grad empor.

vyletět: Ceny jízdného vyletěly nahoru.Die Fahrpreise schnellten empor.

vystřízlivět: Na čerstvém vzduchu rychle vystřízlivěl.Die frische Luft hat ihn schnell ernüchtert.

zapracovat se: Rychle se v nové práci zapracoval.Er hat sich schnell in der neuen Arbeit eingearbeitet.

zaučit se: Je chytrý, zaučí se rychle.Er ist klug, er arbeitet sich schnell ein.

ztuhnout: Vosk rychle ztuhl.Das Wachs wurde schnell fest.