Hlavní obsah

rennen

Das, podstatné jméno~s, ~

Vyskytuje se v

Rennen: totes Rennenmrtvý závod

Unglück: in sein Unglück rennenřítit se do neštěstí

aussteigen: aus einem Rennen aussteigenvzdát závod

Verderben: ins Verderben rennenhnát se do záhuby

průběh: ein dramatischer Verlauf des Rennens/Kampfesdramatický průběh závodu/boje

řítit se: ins Verderben rennenřítit se do záhuby

vyhrát: ein Rennen gewinnenvyhrát závod

záhuba: in sein Verderben rennenřítit se do záhuby

zeď: mit dem Kopf durch die Wand rennenjít hlavou proti zdi

zkáza: ins Verderben rennenřítit se do zkázy

rennen: Ich rannte, so schnell ich konnte.Běžela jsem tak rychle, jak jsem mohla.