Hlavní obsah

schnell

Přídavné jméno

  • rychlý jízda ap.schnell laufenběhat rychleschnell auf etw. reagierenrychle na co reagovat

Vyskytuje se v

Blitz: (schnell) wie der Blitzjako namydlený blesk velmi rychle

Feuerwehr: (schnell) wie die Feuerwehrrychle jako blesk

Wind: (schnell) wie der Wind(rychlý) jako vítr

beträchtlich: beträchtlich schneller/größer, als ...podstatně rychlejší/větší, než ...

so: so schnell wie möglichtak rychle, jak je to možné

Weg: auf dem schnellsten Wegnejkratší cestou co nejrychleji

aufsteigen: schnell auf das Fahrrad aufsteigen und wegfahrenrychle nasednout na kolo a odjet (pryč)

Lack: farbloser/schnell trocknender Lackbezbarvý/rychle schnoucí lak

leiern: Das Kind hat das Gedicht schnell geleiert.Dítě rychle odříkalo básničku.

nachhelfen: ein bisschen nachhelfen, damit es schneller gehttrochu napomoci, aby to šlo rychleji

rennen: Ich rannte, so schnell ich konnte.Běžela jsem tak rychle, jak jsem mohla.

schnellen: Der Delphin schnellte aus dem Wasser.Delfín vyskočil z vody.

Schnelltest: Jeder Bürger hat Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro Woche.Každý občan má nárok nejméně na jeden antigenní test týdně.

spitzbekommen: Ich bekam das schnell spitz.Rychle jsem na to přišel.

springen: noch schnell zum Metzger springenještě rychle skočit k řezníkovi

verfallen: Seine Autorität verfällt schnell.Jeho autorita rychle upadá.

verschießen: Diese Farbe verschießt schnell in der Sonne.Tato barva na slunci rychle bledne.