Hlavní obsah

bald

Vyskytuje se v

dort: bald hier, bald dortjednou tu, jednou tam

dass: Seine Antwort, dass er bald kommen würde, freut mich.Jeho odpověď, že by brzy přišel, mě těší.

eingehen: Unsere Katze ist bald danach aus Kummer eingegangen.Naše kočka pak brzy nato pošla žalem.

möglich: so bald wie möglichtak brzy, jak je to jen možné

übergehen: Bald wird der Schnee in Regen übergehen.Brzy se sněžení změní v déšť.

bis: Bis bald!Brzy na shledanou!, Tak zatím!

brzy: Brzy na shledanou!Bis bald!

aby: Přeji ti, aby ses brzy uzdravil.Ich wünsche dir, dass du bald gesund wirst.

: Řekni mu, ať brzy přijde.Sag ihm, dass er bald kommen soll.

: Ať se brzo setkáme!Träfen wir uns nur doch bald wieder!

bodejť: Bodejť se brzy vrátí.Möge er bald zurückkommen.

být: Už brzy bude učitelem.Schon bald wird er Lehrer.

hodně: hodně brzo/častosehr bald/oft

koledovat si: Koleduješ si o pár pohlavků.Du kriegst bald ein paar.

možná: co možná nejdříve/nejdálemöglichst bald/weit

nadít se, nadát se: Brzy se nadějeme pomoci.Bald erwarten wir eine Hilfe.

nejdřív: Přijdu co nejdřív.Ich komme so bald wie möglich.

rozkřiknout se: Zpráva se brzy rozkřikla po městě.Die Nachricht hat sich bald in der Stadt herumgesprochen.

rozpadnout se: Brzo se mi rozpadnou boty.Meine Schuhe gehen bald kaputt.

rozvést se: rozvést se brzo po svatběsich bald nach der Hochzeit scheiden lassen

sjezdit: Brzy sjezdil nové pneumatiky.Er fuhr bald neue Reifen ab.

uzdravit se: Brzo se uzdrav!Werde bald gesund!, Gute Besserung!

vyletět: Mladí kosi brzy vyletí.Die jungen Amsel fliegen bald aus.

vyniknout: Rozdíly mezi nimi brzy vynikly.Die Unterschiede zwischen ihnen traten bald hervor.

záhy: Nedorozumění bylo záhy vysvětleno.Das Missverständnis wurde bald geklärt.

záhy: Záhy přijde.Er kommt bald.

zvednout se: Hosté se brzy zvedli.Die Gäste machten sich bald auf die Beine.

že: Doufám, že budu brzy hotový.Ich hoffe, dass ich bald fertig bin.

vědět: Dejte o sobě brzy vědět.Lassen Sie bald von sich hören.