Hlavní obsah

bald

Vyskytuje se v

dort: bald hier, bald dortjednou tu, jednou tam

dass: Seine Antwort, dass er bald kommen würde, freut mich.Jeho odpověď, že by brzy přišel, mě těší.

eingehen: Unsere Katze ist bald danach aus Kummer eingegangen.Naše kočka pak brzy nato pošla žalem.

möglich: so bald wie möglichtak brzy, jak je to jen možné

übergehen: Bald wird der Schnee in Regen übergehen.Brzy se sněžení změní v déšť.

bis: Bis bald!Brzy na shledanou!, Tak zatím!

brzy: Bis bald!Brzy na shledanou!

aby: Ich wünsche dir, dass du bald gesund wirst.Přeji ti, aby ses brzy uzdravil.

: Sag ihm, dass er bald kommen soll.Řekni mu, ať brzy přijde.

bodejť: Möge er bald zurückkommen.Bodejť se brzy vrátí.

být: Schon bald wird er Lehrer.Už brzy bude učitelem.

hodně: sehr bald/ofthodně brzo/často

koledovat si: Du kriegst bald ein paar.Koleduješ si o pár pohlavků.

možná: möglichst bald/weitco možná nejdříve/nejdále

nadít se, nadát se: Bald erwarten wir eine Hilfe.Brzy se nadějeme pomoci.

nejdřív: Ich komme so bald wie möglich.Přijdu co nejdřív.

rozkřiknout se: Die Nachricht hat sich bald in der Stadt herumgesprochen.Zpráva se brzy rozkřikla po městě.

rozpadnout se: Meine Schuhe gehen bald kaputt.Brzo se mi rozpadnou boty.

rozvést se: sich bald nach der Hochzeit scheiden lassenrozvést se brzo po svatbě

sjezdit: Er fuhr bald neue Reifen ab.Brzy sjezdil nové pneumatiky.

uzdravit se: Werde bald gesund!, Gute Besserung!Brzo se uzdrav!

vyletět: Die jungen Amsel fliegen bald aus.Mladí kosi brzy vyletí.

vyniknout: Die Unterschiede zwischen ihnen traten bald hervor.Rozdíly mezi nimi brzy vynikly.

záhy: Das Missverständnis wurde bald geklärt.Nedorozumění bylo záhy vysvětleno.

zvednout se: Die Gäste machten sich bald auf die Beine.Hosté se brzy zvedli.

že: Ich hoffe, dass ich bald fertig bin.Doufám, že budu brzy hotový.

vědět: Lassen Sie bald von sich hören.Dejte o sobě brzy vědět.

bald: bald danachbrzy potom