Hlavní obsah

vědět

Nedokonavé sloveso

  1. (mít vědomost) wissenpokud vímsoviel ich weißTo bohužel nevím.Das weiß ich leider nicht.nevědět si radysich keinen Rat (mehr) wissen
  2. nevím hovor.(vyjadřuje pochybnost) ich weiß nicht

Vyskytuje se v

filmový: filmová vědadie Filmwissenschaft

hudební: hudební vědadie Musikwissenschaft, die Musikologie

humanitní: humanitní vědadie Humanwissenschaft

spolehlivý: vědět ze spolehlivých zdrojů coetw. aus verlässlicher Quelle wissen

ani: Ani nevím, kolik je hodin.Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.

cože: Cože, ty o tom nevíš?Wie, du weißt nichts davon?

člověk: Člověk nikdy neví.Man kann nie wissen.

dávno: To vím už dávno.Das weiß ich schon längst.

dobře: vědět vždy vše lépeimmer alles besser wissen

druhý: Jeden o druhém nevědí.Sie wissen voneinander nicht.

jak: Ještě nevím, jak se rozhodnu.Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide.

jaký: Nevím, jaké to má výhody.Ich weiß nicht, welche Vorteile es hat.

jistě: vědět co jistěetw. sicher wissen

kdyby: Kdybych to byl věděl dopředu.Hätte ich es vorher gewusst.

-li: Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.

muset: To bych musel vědět předem.Das müsste ich im Voraus wissen.

něco: vědět něco bližšího(et)was Näheres wissen

obnášet: Vím, co to obnáší.Ich weiß, was das bedeutet.

obrátit se: Nevím, na koho se mám obrátit.Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.

odkdy: Odkdy to víš?Seit wann weißt du das?

odkud: Odkud to mám vědět?Woher soll ich das wissen?

ochuzovat se: Vůbec neví, o co se ochuzuje.Er weiß gar nicht, was er sich vorenthält.

pendrek: O tom víš pendrek.Du verstehst einen Dreck davon.

podrážděný: Nevím, proč je tak podrážděný.Ich weiß nicht, warum er so verärgert ist.

pokud: Pokud vím, máš být ve škole.Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.

pramen: vědět co z dobrého prameneetw. aus guter Quelle wissen

přestat: Neví, kdy přestat.Er weiß nicht, wann aufzuhören.

příliš: Ví toho příliš.Er weiß zu viel.

souviset: Nevím, jak to souvisí.Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt.

tipovat: Víš to, nebo jen tipuješ?Weißt du es, oder tippst du nur?

ty: Však ty víš!Du weißt schon!

uhodit: přen. Ví, kolik uhodilo.Er weiß, was die Glocke geschlagen hat.

určitě: Jedno vím zcela určitě.Eins weiß ich ganz sicher.

vůbec: Vůbec to nevěděl.Er hat es gar nicht gewusst.

vy: expr. Však vy víte!Ihr wisst schon!

vyvléct se: Nevěděl, jak se má vyvléct.Er wusste nicht, wie er sich herauswinden soll.

vždyť: Vždyť jsem to věděl!Ich habe es doch gewusst!

zastrčit: Nevím, kam jsem to zastrčil.Ich weiß nicht, wo ich es verkramt habe.

zdroj: vědět co ze spolehlivého zdrojeetw. aus zuverlässiger Quelle wissen

kde: Nevím, kde mi hlava stojí.Ich weiß nicht (mehr), wo mir der Kopf steht.

určitý: nevědět nic určitéhonichts Bestimmtes wissen

víc: Víc hlav víc ví.Zwei Köpfe wissen mehr als einer.

vítr: vědět odkud vítr foukáwissen, woher der Wind weht

geben: dát komu vědětj-m Bescheid geben

gewiss: nevědět nic určitéhonichts Gewisses wissen

halb: napůl umění, napůl vědahalb Kunst, halb Wissenschaft

ah: Á, teď vím, proč to předtím nefungovalo!Ah, jetzt weiß ich, warum es vorher nicht funktionierte!

Anfang: (ne)vědět jak začít(k)einen Anfang finden

behandeln: Ví, jak se musí na šéfa.Sie weiß, wie man den Chef behandeln muss.

Bescheid: dát vědět komu co, říci komu o čemj-m über etw. Akk Bescheid geben/sagen

damit: Říkám to, abyste to věděli.Ich sage es, damit ihr Bescheid wisst.

dass: Vím, že chtěl přijít.Ich weiß, dass er kommen wollte.

dieser, diese, dieses: Vím jen to, že přijde.Ich weiß nur dies, dass er kommt.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Ona bydlí v tom - no, ty už víš kde.Sie wohnt in Dings - na, du weißt schon wo.

doch: Vždyť jsem to nemohl vědět!Ich konnte es doch nicht wissen!

finden: Vůbec nevím, co na té ženské má.Ich weiß gar nicht, was er an dieser Frau findet.

heißen: Ví, co to znamená nést zodpovědnost.Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.

können: Jeden nikdy neví.hovor. Man kann nie wissen.

längst: Vím to již dlouho.Ich weiß das schon längst.

man: Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.Man kann nie wissen, wozu das gut ist.

melden: Ozvu se ti., Dám o sobě vědět.Ich melde mich bei dir.

sollen: Odkud to mám vědět?hovor. Woher soll ich das wissen?

soviel: Pokud vím...Soviel ich weiß...

soweit: Pokud vím, tak odjel.Soweit ich weiß, ist er verreist.

sowenig: Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.

tun: Nevím, co mám dělat.Ich weiß nicht, was ich tun soll.

viel: Ví mnohé.Er weiß vieles.

vorgehen: Nikdo neví, co se tady vlastně děje.Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.

was: Nevím, co (mám) říct.Ich weiß nicht, was ich sagen soll.

wissen: Pokud (já) vím,...Soviel ich weiß...

vědět: nevědět si radysich keinen Rat (mehr) wissen

myslivecký: myslivecké sdruženíder Jägerverband

sdružit: sdružit hráče do skupin po třechdie Spieler zu Gruppen von drei Personen zusammenfassen