Hlavní obsah

kde

Příslovce

  • woKde bydlíš?Wo wohnst du?To je místo, kde jsem se narodil.Das ist der Ort, wo ich geboren wurde.

Vyskytuje se v

tu: zde - tam ap. hier - da, wo - hiertu - tam, kde - tu, tu - onde

brát se: Wo kommst du her?Kde se tu bereš?

bydlet: Wo wohnst du?Kde bydlíš?

drahoušek: Wo ist mein Schätzchen?Kde je můj drahoušek?

inkriminovaný: Wo warst du während der Tatzeit?Kde jsi byl v inkriminovanou dobu?

najíst se: Wo kann man in der Stadt billig essen?Kde se ve městě levně najíme?

očekávat: Wo soll ich dich erwarten?Kde tě mám očekávat?

osprchovat se: Wo kann ich mich duschen?Kde se můžu osprchovat?

váznout: Wo hapert es?Kde to vázne?

vězet: Wo steckst du immer?Kde pořád vězíš?

zase: Wo steckt (d)er wieder?Kde zase vězí?

informace: Wo ist bitte die Auskunft?Kde jsou prosím informace?

vzít se: Wie aus dem Boden gewachsen ..., Wie vom Himmel gefallen ...Kde se vzal, tu se vzal ...

abladen: přen. Wo kann ich Sie abladen?Kde vás mohu vyložit?

als: Wo sonst als hier kann man so gut essen?Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?

Dings, Dingsbums, Dingsda: Sie wohnt in Dings - na, du weißt schon wo.Ona bydlí v tom - no, ty už víš kde.

es: Wo ist das Kind? – Es spielt im Garten.Kde je to dítě? – Hraje si na zahradě.

herhaben: Wo hat er so viel Geld her?Kde vzal tolik peněz?

hernehmen: Wo nehme ich Geld her?Kde vezmu peníze?

mögen: Wo mag das Kind es nur gehört haben?Kde to to dítě jen mohlo slyšet?

sie: Wo ist die Schokolade? – Wir haben sie gegessen.Kde je ta čokoláda? – Snědli jsme ji.

stecken: Wo steckst du wieder?Kde zase vězíš?

wohnen: Wo wohnst du?Kde bydlíš?

brennen: Wo brennts denn?Kde hoří? Co se děje?

kde: Wo wohnst du?Kde bydlíš?