Hlavní obsah

brát se

Nedokonavé sloveso

  1. hovor.(uzavírat manželství) heiraten
  2. (objevovat se) herkommenKde se tu bereš?Wo kommst du her?

Vyskytuje se v

brát si: jez(te) greif(e) zu, greifen* Sie zu, greift zuber(te) si

domů: die Arbeit nach Hause nehmenbrát si práci domů

vzor: sich j-n/etw. zum Vorbild nehmenbrát (si) koho/co za vzor

zbytečný: nichts Unnützes mitnehmennebrat s sebou nic zbytečného

příklad: sich an j-m/etw. ein Beispiel nehmenbrát si příklad z koho/čeho

servítek: kein Blatt vor den Mund nehmennebrat si servítky