Hlavní obsah

bydlet, bydlit

Nedokonavé sloveso

  • wohnenKde bydlíš?Wo wohnst du?

Vyskytuje se v

nájem: bei j-m zur Miete wohnenbydlet v nájmu u koho

horní: im Obergeschoss wohnenbydlet v horním poschodí

internát: im Internat wohnenbydlet na internátu

kde: Wo wohnst du?Kde bydlíš?

kolej: im Studentenwohnheim wohnenbydlet na kolejích

kraj: am Rande der Stadt wohnenbydlet na kraji města

mimo: Er wohnt außerhalb Berlins.Bydlí mimo Berlín.

nad, nade: Er wohnt über euch.Bydlí nad vámi.

naproti: Er wohnt mir gegenüber.Bydlí naproti.

nedaleký: Er wohnt im nahen Dorf.Bydlí v nedaleké vesnici.

nejvýš: Wir wohnen im höchsten Stock/ganz oben.Bydlíme nejvýš.

okraj: am Rande der Stadt wohnenbydlet na okraji města

opačný: am entgegengesetzten Ende der Stadt wohnenbydlet na opačném konci města

periferie: an der Peripherie der Stadt wohnenbydlet na periférii města

poblíž: Ich wohne in der Nähe.Bydlím poblíž.

počátek: am Rande der Stadt wohnenbydlet na počátku města

podnájem: bei j-m in/zur Untermiete wohnenbydlet v podnájmu u koho

pohromadě: zusammen mit den Eltern wohnenbydlet pohromadě s rodiči

pronajatý: in einer Mietwohnung wohnenbydlet v pronajatém bytě

předměstí: im Vorort wohnenbydlet na předměstí

přechodně: wo vorübergehend wohnenbydlet přechodně kde

přízemí: im Erdgeschoss wohnenbydlit v přízemí

s, se: mit den Eltern wohnenbydlet s rodiči

společný: in einem gemeinsamen Haushalt wohnenbydlet ve společné domácnosti

suterén: im Kellergeschoss wohnenbydlet v suterénu

u: bei den Eltern wohnenbydlet u rodičů

vesnice: auf dem Land wohnenbydlet na vesnici

střecha: mit j-m unter einem Dach wohnenbydlet pod jednou střechou

bei: bei den Eltern wohnenbydlet u rodičů

jwd: jwd wohnenbydlet mimo město

beide: Beide wohnen in Berlin.Oba bydlí v Berlíně.

daneben: Wir wohnen im Haus daneben.Bydlíme v domě vedle.

darüber: Wir wohnen im zweiten Stock und er darüber.Bydlíme ve druhém poschodí a on nad námi.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Sie wohnt in Dings - na, du weißt schon wo.Ona bydlí v tom - no, ty už víš kde.

Ecke: (gleich) um die Ecke wohnenbydlet (hned) za rohem blízko

ein, eine, ein: in einer kleineren Stadt wohnenbydlet v menším městě

entlegen: in einem entlegenen Ort wohnenbydlet na odlehlém místě

gleich: gleich nebenan wohnenbydlet hned vedle

leben: auf dem Lande lebenbydlet na vesnici

nebenan: Er wohnt gleich nebenan.Bydlí hned vedle.

Ring: am Ring wohnenbydlet na okružní třídě

separat: separat wohnenbydlet odděleně

Stadt: in der Nähe der Stadt wohnenbydlet v blízkosti města

Untermiete: in/zur Untermiete wohnenbydlet v podnájmu

wohnen: Wo wohnst du?Kde bydlíš?

bydlet: Wo wohnst du?Kde bydlíš?