Hlavní obsah

mimo

Předložka

  1. (vně) außer(halb)být mimo nebezpečíaußer Gefahr seinBydlí mimo Berlín.Er wohnt außerhalb Berlins.být mimo dohledaußer Sicht seinmimo provozaußer Betrieb
  2. (vyjma) außer
  3. (vyjadřuje přidání) außermimo toaußerdem, überdies

Příslovce

  1. (stranou, vedle) außer(halb), vorbei, seitwärtsdívat se mimoseitwärts guckenhovor. být mimoneben der Sache liegen, auf dem falschen Dampfer seinbýt mimo z čehovor etw. außer sich seinco je mimo pochybnostietw. unterliegt keinem Zweifelmimo jinéunter anderem
  2. (kolem, okolo) vorbei, vorüber
  3. řidč.(kromě) außer, nebstvšichni mimo mnealle außer mirmimo několik případůbis auf einige Fälle

Vyskytuje se v

dosah: außer Reichweitemimo dosah

mimo: neben der Sache liegen, auf dem falschen Dampfer seinhovor. být mimo

postavení: das Abseitssport. postavení mimo hru

být: außer Betrieb seinbýt mimo provoz

jiný: unter anderemmimo jiné

rytmus: außer Rhythmus seinbýt mimo rytmus

signál: keinen Empfang habenbýt mimo signál

život: außer Lebensgefahr seinbýt mimo nebezpečí života

außer: bereits außer Lebensgefahr seinbýt již mimo nebezpečí života

außerhalb: außerhalb der Hochsaisonmimo hlavní sezonu

auswärts: auswärts arbeitenpracovat mimo bydliště

Betrieb: in/außer Betrieb seinbýt v provozu/mimo provoz

Hörweite: in/außer Hörweite seinbýt na doslech/mimo doslech

jenseits: jenseits des Gesetzes seinbýt mimo zákon

jwd: jwd wohnenbydlet mimo město

Dienst: in/außer Dienst seinbýt ve službě/mimo službu

Funktion: in/außer Funktion seinbýt v provozu/mimo provoz

Gefahr: außer Gefahr seinbýt mimo nebezpečí

ihm: Außer ihm war dort niemand.Mimo něho tam nikdo nebyl.