Hlavní obsah

mimo

Předložka

  1. (vně) außer(halb)být mimo nebezpečíaußer Gefahr seinBydlí mimo Berlín.Er wohnt außerhalb Berlins.být mimo dohledaußer Sicht seinmimo provozaußer Betrieb
  2. (vyjma) außer
  3. (vyjadřuje přidání) außermimo toaußerdem, überdies

Příslovce

  1. (stranou, vedle) außer(halb), vorbei, seitwärtsdívat se mimoseitwärts guckenhovor. být mimoneben der Sache liegen, auf dem falschen Dampfer seinbýt mimo z čehovor etw. außer sich seinco je mimo pochybnostietw. unterliegt keinem Zweifelmimo jinéunter anderem
  2. (kolem, okolo) vorbei, vorüber
  3. řidč.(kromě) außer, nebstvšichni mimo mnealle außer mirmimo několik případůbis auf einige Fälle

Vyskytuje se v

dosah: mimo dosahaußer Reichweite

postavení: sport. postavení mimo hrudas Abseits

být: být mimo provozaußer Betrieb sein

jiný: mimo jinéunter anderem

rytmus: být mimo rytmusaußer Rhythmus sein

signál: být mimo signálkeinen Empfang haben

život: být mimo nebezpečí životaaußer Lebensgefahr sein

außer: bereits außer Lebensgefahr seinbýt již mimo nebezpečí života

außerhalb: außerhalb der Hochsaisonmimo hlavní sezonu

auswärts: auswärts arbeitenpracovat mimo bydliště

Betrieb: in/außer Betrieb seinbýt v provozu/mimo provoz

Hörweite: in/außer Hörweite seinbýt na doslech/mimo doslech

jenseits: jenseits des Gesetzes seinbýt mimo zákon

jwd: jwd wohnenbydlet mimo město

außerhalb: Das ist außerhalb meiner Interessen.To je mimo mé zájmy.

auswärts: auswärts essenjíst mimo domov

Dienst: in/außer Dienst seinbýt ve službě/mimo službu

Funktion: in/außer Funktion seinbýt v provozu/mimo provoz

Gefahr: außer Gefahr seinbýt mimo nebezpečí

ihm: Außer ihm war dort niemand.Mimo něho tam nikdo nebyl.