Hlavní obsah

ihm

Zájmeno

  • (je)mu, němuIch gebe ihm das Buch.Dám mu knihu.Wie geht es ihm?Jak se mu daří?Außer ihm war dort niemand.Mimo něho tam nikdo nebyl.

Vyskytuje se v

abwärtsgehen: s kým/čím to jde z kopce, je to špatnémit j-m/etw. geht es abwärts

all: Ještě není všem dnům konec.Es ist noch nicht aller Tage Abend.

ankommen: Přijde na to.Das/Es kommt darauf an.

aus: je po čem dovolené ap., co už není, co je pryč zásoby ap.etw. Nom ist aus, mit etw. ist es aus

Auskommen: s kým se nedá vydržet, kdo je nesnesitelnýmit j-m ist/gibt es kein Auskommen

auskratzen: Vyškrábala bych mu/jí oči.Ich könnte ihm/ihr die Augen auskratzen.

beißen: Však on nekouše., Však on tě neukousne.Er wird (dich) schon nicht (gleich) beißen.

bergab: kdo/co je na tom špatně, s kým/čím to jde s kopcemit j-m/etw. geht es bergab

bergauf: kdo/co jde nahoru kvalitativně, s kým/čím se to lepšímit j-m/etw. geht es bergauf

bewenden: nechat to být, vyřídit to čímes bei/mit etw. bewenden lassen

Bindfaden: Lije jako z konve.Es regnet Bindfäden.

Butter: Všechno (je) v pořádku., Všechno jde jako po másle.(Es ist) Alles in Butter.

dastehen: Stál tu jak zmoklá slepice.Er stand wie ein begossener Pudel da.

denn: leda že by..., jedině že by...es sei denn, (dass)...

dreckig: komu se daří mizerně/pod psaj-m geht es dreckig

durch sein: U mě to projel(a) na celé čáře., U mě to prohrál(a).Er/Sie ist bei mir unten durch.

Eisenbahn: Strašně to spěchá., Je nejvyšší čas.Es ist (die) (aller)höchste Eisenbahn.

erst: (je) teprve + časový údaj(es ist) erst + Zeitangabe

erwarten: Dočkej času!Du wirst es wohl noch erwarten können!

Essig: co je v háji/kýblumit etw. ist es Essig

frieren: komu je zima, kdo mrznej-n friert (es)

fühlen: (ne)cítit se ve své kůžisich in seiner Haut (nicht) wohl fühlen

Ganze: Jde o všechno.Es geht ums Ganze.

gehen: s kým to spěje ke koncimit j-m geht es zu Ende

geschehen: po kom/čem je (veta), s kým/čím je amenes ist um j-n/etw. geschehen

gießen: Lije jako z konve.Es gießt in Strömen.

gleichtun: napodobovat koho spolužáka ap.es j-m gleichtun

hageln: Padají kroupy.Es hagelt.

hart: Jde do tuhého.Es geht hart auf hart.

Haut: cítit se ve své kůžisich in seiner Haut wohl fühlen

heraus sein: Teď je to (konečně) venku!Jetzt ist es (endlich) heraus!

herrschen: Je ticho po pěšině.Es herrscht Schweigen im Walde.

Himmel: Dá-li bůh!Gebe es der Himmel!

Jammer: s kým/čím je to bída, je to těžkées ist ein Jammer mit j-m/etw.

Jubel: Panuje všeobecné nadšení.Es herrscht/ist/gibt Jubel, Trubel, Heiterkeit.

Kanne: Lije jako z konve.Es gießt wie aus/mit Kannen.

Kehle: komu jde o krkes geht j-m an die Kehle

klicken: komu to konečně došlo, komu se konečně rozsvítilobei j-m klickt es (endlich)

klingeln: komu to docvaklo/svitlo/se rozsvítiloes klingelt bei j-m

Kopf: Jde o krk.Es geht um Kopf und Kragen.

kosten: Ať to stojí, co to stojí. za každou cenuKoste es, was es wolle.

langgehen: vědět, jak to chodíwissen, wo es langgeht

angleichen: přizpůsobit se svému okolísich seiner/an seine Umgebung angleichen

anweisen: poučit nového spolupracovníka o jeho práciden neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisen

aufsteigen: Vzplanul závistí.Neid stieg in ihm auf.

donnern: Hřmí.Es donnert.

hinsichtlich: vzhledem k jeho zdravíhinsichtlich seiner Gesundheit

hinter: Má za sebou těžké období.Er hat eine schwere Zeit hinter sich.

in: Má potíže.Er ist in Schwierigkeiten.

jaja: Tak tak, tak to je!Jaja, so ist es!

kennenlernen: Těší mě, že vás poznávám!Es freut mich, Sie kennenzulernen!

kommen: Dostal se pod auto.Er kam unters Auto.

abbekommen: Dostal co proto!Er hat eins abbekommen!

abfallen: Spadl z něho strach.přen. Die Angst fiel von ihm ab.

abfertigen: Chtěl mě odbýt 20 korunami.Er wollte mich mit 20 Kronen abfertigen.

abfragen: Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.

abgeben: Ze zdravotních důvodů se vzdal svého předsednictví.Aus gesundheitlichen Gründen gab er seinen Vorsitz ab.

abhauen: Málem by si usekl palec.Beinahe hätte er sich den Daumen abgehauen.

abkaufen: (Od)Koupila od něho staré rádio.Sie kaufte ihm ein altes Radio ab.

abkühlen: Dnes v noci se znatelně ochladilo.Heute Nacht hat es sich merklich abgekühlt.

ablocken: Vyloudil na mně 100 euro.Er hat mir 100 Euro abgelockt.

absacken: V matematice velmi polevil.Er ist in Mathematik stark abgesackt.

abscheulich: Je mi strašná zima.Es ist mir abscheulich kalt.

abschrecken: Nenechá se ničím odstrašit.Er lässt sich durch nichts abschrecken.

Absicht: Měl v úmyslu vystěhovat se do Ameriky.Er hatte die Absicht, nach Amerika auszuwandern.

absondern: Stranil se svých spolužáků.Er sonderte sich von seinen Mitschülern ab.

adden: Přidal jsem si ho do přátel na Facebooku.Ich habe ihn als Freund auf Facebook geaddet.

ah: Á, teď vím, proč to předtím nefungovalo!Ah, jetzt weiß ich, warum es vorher nicht funktionierte!

ähnlich: Je velmi podobný svému bratrovi.Er ist seinem Bruder sehr ähnlich.

allmählich: Pozvolna se stmívá.Es wird allmählich dunkel.

als: Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.

als dass: Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.

als ob: Dělal na mě dojem, jako by spal.Er machte auf mich den Eindruck, als ob er schliefe.

Alter: Je (zhruba) v mém věku.Er ist (ungefähr) in meinem Alter.

Abend: Ještě není všem dnům konec.Es ist noch nicht aller Tage Abend.