Hlavní obsah

dastehen

Slovesostand da, h./SüD,ÖrD,SwDi. dagestanden

  1. stát tu/tamwie versteinert dastehenstát tu jako zkamenělý
  2. mít se, vést si dobře ap., vypadat jako zločinec ap.Jetzt steht er ganz anders da.Teď je na tom úplně jinak.

Slovesostand da, h./SüD,ÖrD,SwDi. dagestanden

  1. Er stand wie ein begossener Pudel da. hovor.Stál tam jak zmoklá slepice.

Vyskytuje se v

Holz: dastehen wie ein Stück Holzstát jako dřevo

stehen: wie angewurzelt (da)stehenstát jako přikovaný

dastehen: wie versteinert dastehenstát tu jako zkamenělý

úžas: stumm vor Staunen dastehenstát v němém úžasu

tvrdý: wie ein Ölgötze dastehenstát jako tvrdé y

ústa: mit offenem Mund dastehenstát s otevřenými ústy

angewurzelt: wie angewurzelt (da)stehen/stehen bleiben(zůstat) stát jako přikovaný