Hlavní obsah

Holz

Das, podstatné jméno~es, -ö-er/~

  1. dřevo materiáletw. aus Holz schnitzenvyřezávat co ze dřeva
  2. dřevo předmět ze dřeva
  3. kuželka

Vyskytuje se v

biegsam: biegsames Holz benutzenpoužít ohebné dřevo

aufspalten: ein Stück Holz aufspaltenrozštípat kus dřeva

der, die, das: Das Holz des Tisches ist wertvoll.Ten stůl je ze vzácného dřeva.

Hütte: eine Hütte aus Holzdřevěná chýše

treiben: einen Nagel ins Holz treibenzatlouci hřebík do dřeva

verformen: Das Holz hat sich durch die Nässe verformt.Dřevo se vlhkem deformovalo.

dříví: Holz im Ofen nachlegenpřikládat dříví do kamen

narovnat: Holz in den Haufen aufschichtennarovnat dříví do hranice

nařezat: das Holz sägennařezat dříví pilou

nasekat: Holz hackennasekat dříví

neotesaný: ungehobeltes Holzneotesané dřevo

obložit: Wände mit Holz verkleidenobložit stěny dřevem

práchnivět: Das Holz modert.Dřevo práchniví.

rozštípat: Holz spaltenrozštípat dříví

řezat: Holz sägenřezat dříví pilou

sekat: Holz hackensekat dříví

splavit: das Holz flößensplavit dříví

vypálit: Im Winter haben sie viel Holz verbrannt.Za zimu vypálili spoustu dřeva.

vyřezat: ein Zeichen ins Holz schneidenvyřezat značku do dřeva

vysypat: Holz in den Ofen (aus)schüttenvysypat dřevo do kamen

z, ze: etw. aus Holz schnitzenvyřezat co ze dřeva

zaseknout: die Axt in das Holz schlagenzaseknout sekeru do dřeva

zatnout: die Axt ins Holz schlagenzatnout sekeru do dřeva

les: Holz in den Wald tragennosit dříví do lesa

nošení: Das heißt Holz in den Wald tragen.Je to nošení dříví do lesa.

zaklepat: (dreimal) auf Holz klopfenzaklepat na dřevo

Holz: dastehen wie ein Stück Holzstát jako dřevo