Hlavní obsah

Holz

Das, podstatné jméno~es, -ö-er/~

  1. dřevo materiáletw. aus Holz schnitzenvyřezávat co ze dřeva
  2. dřevo předmět ze dřeva
  3. kuželka

Vyskytuje se v

biegsam: biegsames Holz benutzenpoužít ohebné dřevo

aufspalten: ein Stück Holz aufspaltenrozštípat kus dřeva

der, die, das: Das Holz des Tisches ist wertvoll.Ten stůl je ze vzácného dřeva.

Hütte: eine Hütte aus Holzdřevěná chýše

treiben: einen Nagel ins Holz treibenzatlouci hřebík do dřeva

verformen: Das Holz hat sich durch die Nässe verformt.Dřevo se vlhkem deformovalo.

dříví: přikládat dříví do kamenHolz im Ofen nachlegen

narovnat: narovnat dříví do hraniceHolz in den Haufen aufschichten

nařezat: nařezat dříví piloudas Holz sägen

nasekat: nasekat dřívíHolz hacken

neotesaný: neotesané dřevoungehobeltes Holz

obložit: obložit stěny dřevemWände mit Holz verkleiden

práchnivět: Dřevo práchniví.Das Holz modert.

rozštípat: rozštípat dřívíHolz spalten

řezat: řezat dříví pilouHolz sägen

sekat: sekat dřívíHolz hacken

splavit: splavit dřívídas Holz flößen

vypálit: Za zimu vypálili spoustu dřeva.Im Winter haben sie viel Holz verbrannt.

vyřezat: vyřezat značku do dřevaein Zeichen ins Holz schneiden

vysypat: vysypat dřevo do kamenHolz in den Ofen (aus)schütten

z, ze: vyřezat co ze dřevaetw. aus Holz schnitzen

zaseknout: zaseknout sekeru do dřevadie Axt in das Holz schlagen

zatnout: zatnout sekeru do dřevadie Axt ins Holz schlagen

dříví: nosit dříví do lesaHolz in den Wald tragen

les: nosit dříví do lesaHolz in den Wald tragen

nošení: Je to nošení dříví do lesa.Das heißt Holz in den Wald tragen.

zaklepat: zaklepat na dřevo(dreimal) auf Holz klopfen