Hlavní obsah

umstehen

Vyskytuje se v

kein, keine: unter keinen Umständenza žádných okolností, v žádném případě

Umstand: mildernde Umständepolehčující okolnosti

empfehlen: Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten.Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.

Umstand: unter diesen/(gar) keinen Umständenza těchto/žádných okolností

požehnaný: být v požehnaném stavuin gesegneten Umständen sein

daný: za daných okolnostíunter den gegebenen Umständen

jakýkoli: za jakýchkoli okolnostíunter beliebigen Umständen

jiný: za jiných okolnostíunter anderen Umständen

neobyčejně: neobyčejně příznivé okolnostiaußergewöhnlich günstige Umstände

okolnost: za žádných okolnostíunter keinen Umständen/keinesfalls

tento: za těchto okolnostíunter diesen Umständen

vyklopit: Nedělej okolky a vyklop to.Mach keine Umstände und rück damit heraus.

vzhledem k: vzhledem k okolnostemangesichts der Umstände

dělat: dělat drahoty s čímmit etw. Umstände machen

stav: být v jiném stavuin anderen Umständen sein