Hlavní obsah

kolem, kniž. kol

Předložka

  1. (po celém obvodu) um, um j-n/etw. herum, rings um j-n/etw.otáčet se kolem své osysich um seine eigene Achse drehencesta kolem světadie Weltreise
  2. (po délce něčeho) an j-m/etw. vorbei, etw. Akk entlangPřešel kolem nás.Er ging an uns vorbei.procházka kolem řekyein Spaziergang am Fluss entlang
  3. (blízko) um j-n/etw. herum, rundherum
  4. (vyjadřuje přibližnost) gegen, um + číselný údaj (herum)kolem Vánocum Weihnachten (herum)muž kolem 40ein Mann um die 40

Příslovce

  1. (okolo, dokola) rings, rings(her)um, rund(her)umvšude kolemüberall ringsumkraj kolemdie Landschaft rings/ringsum/rundherumkolem dokola vzatoim Großen und Ganzen/im großen Ganzen/im Grunde genommen
  2. (mimo) vorbei, vorüberjít kolem koho/čehoan j-m/etw. vorbeigehen/vorübergehen

Vyskytuje se v

celoodpružený: celoodpružené kolovollgefedertes Fahrrad

finálový: finálové kolodie Finalrunde

jízdní: jízdní kolodas Fahrrad

kolo: pohon na všechna kolader Vierradantrieb

kormidelní: kormidelní kolodas Steuerrad

krk: vzít koho kolem krkuj-n umhalsen

kryt: kryt koladie Radkappe

mlýnský: mlýnské kolodas Mühlrad

oběh: astron. oběh Země kolem Slunceder Umlauf der Erde um die Sonne

oběžný: tech. oběžné kolodas Umlaufrad

pánský: pánské kolodas Herrenfahrrad

partie: partie kolem očídie Augenpartie

pedál: pedál jízdního koladas Fahrradpedal

půjčovna: půjčovna kolder Fahrradverleih

pumpička: pumpička na kolodie Fahrradpumpe

řetěz: řetěz jízdního koladie Fahrradkette

stojan: stojan na kolader Fahrradständer

stopa: stopy koldie Radspuren

svět: cesta kolem světadie Weltreise

šlapací: šlapací kolodas Tretrad

zahřívací: sport. zahřívací kolodie Aufwärmrunde

depo: výměna kol v depuder Reifenwechsel im Depot

doleva: otáčet doleva (kolem dokola) coetw. links(her)um drehen

chechtat se: chechtat se na celé koloaus vollem Halse lachen

jet: jet na koleRad fahren

kolo: hnací/ozubené/lopatkové kolodas Treibrad/Zahnrad/Schaufelrad

kolo: mlýnské kolodas Mühl(en)rad

kolo: jet na koleRad fahren

kolo: točit se v kolesich im Kreise drehen

kolo: postoupit do dalšího kolain die nächste Runde aufsteigen

míhat se: Kolem nás se míhají auta.Die Autos huschen an uns vorbei.

nasadit: nasadit na kolo botičkudie Parkkralle am Rad anbringen/montieren

nasednout: nasednout na koloaufs Fahrrad steigen

nastavět: nastavět židle kolem stoludie Stühle um den Tisch herum stellen

o: opřít kolo o plotdas Fahrrad an den Zaun lehnen

obíhat: Planety obíhají kolem Slunce.Planeten umkreisen die Sonne.

odpadnout: Mladý běžec odpadl po prvním kole.Der junge Läufer fiel nach der ersten Runde ab.

odzvonit: Bylo odzvoněno poslední kolo.Die letze Runde wurde eingeläutet.

ohrada: prkenná ohrada kolem staveništěder Bretterzaun um die Baustelle herum

oklika: jít oklikou kolem lesaeinen Umweg um den Wald machen

omotat: omotat si šálu kolem krkusich den Schal um den Hals wickeln

omotat se: Had se omotal kolem stromu.Die Schlange hat sich um den Baum geschlungen.

ovinout: ovinout komu šálu kolem krkuj-m den Schal (um den Hals) umwickeln

plavba: plavba po moři/kolem světadie Seefahrt/Weltschifffahrt

pohon: pohon na přední kola u autader Vorderradantrieb

pootočit se: Kolo se trochu pootočilo.Das Rad drehte sich ein wenig (um).

prohnat se: Prohnal se kolem nás.Er ist an uns vorbeigerast.

proplout: proplout kolem majákuan einem Leuchtturm vorbeifahren