Hlavní obsah

jet

Nedokonavé sloveso

  1. (v autě ap.) fahrenjet autem/vlakemmit dem Auto/Zug fahrenjet na koleRad fahren
  2. (cestovat) fahren, reisenjet stopemper Anhalter fahrenjet načernoschwarzfahrenjet na horyins Gebirge fahren
  3. (o vozidle ap.) fahren
  4. (odjíždět) (ab)fahrenVlak jede ve tři hodiny.Der Zug fährt um drei ab.
  5. hovor.(být v chodu)Nejede nám televize.Unser Fernseher ist kaputt.Jedeme dál!Setzen wir fort!
  6. (pohybovat něčím) fahren, gleiten über etw. Akkjet prstem po řádcích v knizemit dem Finger über die Zeilen im Buch fahren
  7. (řídit) fahren, lenken, steuern
  8. expr.(podílet se) teilnehmen an etw. Dat
  9. expr.(ucházet se) anmachen j-n

Vyskytuje se v

lázně: jet do láznízur Kur fahren

nadměrný: jet nadměrnou rychlostímit überhöhter Geschwindigkeit fahren

naplno: jet/pracovat naplnovoll fahren/arbeiten

naprázdno: jet naprázdnounnütz fahren

závod: jet jako o závodblitzschnell fahren

do: jet do cizinyins Ausland fahren

dovolená: jet na dovolenouin Urlaub fahren

hodina: jet rychlostí 80 km za hodinumit 80 Stundenkilometern fahren

hodně: jet hodně rychlesehr schnell fahren

hora: jet na horyins Gebirge fahren

i: Jel tam i s rodinou.Er ist dorthin sogar mit der Familie gefahren.

jednak: Nepojedu, nemám jednak čas, jednak peníze.Ich fahre nicht, ich hab einerseits keine Zeit, andererseits kein Geld.

kolo: jet na koleRad fahren

krokem: jet krokem(im) Schritt fahren

kůň: jet/cválat na konireiten/galoppieren

moře: jet o prázdninách k mořiin den Ferien ans Meer fahren

muset: Musíš jet s námi.Du musst mitfahren.

na: jet na horyins Gebirge fahren

na: jet na dva týdny do Rumunskafür zwei Wochen nach Rumänien fahren

někam: jet někam do zahraničíirgendwohin ins Ausland fahren

poschodí: Výtah jede jen do sedmého poschodí.Der Aufzug fährt nur in den siebten Stock.

představit si: Jen si představ, kam zítra jedu!Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre!

přímo: jet přímo na severdirekt nach Norden fahren

rekreace: jet na rekreaciin den Erholungsurlaub fahren

rovnou: jet rovnou do centrageradewegs ins Stadtzentrum fahren

rychle: Jak rychle jedeme?Wie schnell fahren wir?

s, se: jet s kopce dolůherabfahren

severní: jet severním směremin nördliche Richtung fahren

směrovka: jet podle směrovek u cestynach den Wegweisern fahren

šňůra: jet na šňůruauf (eine) Tournee gehen

trojka: (jet) na trojkuim dritten Gang (fahren)

víkend: jet o víkendu na horyam Wochenende ins Gebirge fahren

vlak: jet vlakemmit dem Zug/der Bahn fahren

volno: Je volno, můžeš jet.Es ist frei, du kannst fahren.

z, ze: jet z kopcebergab fahren

za: jet 100 kilometrů za hodinu100 Kilometer pro Stunde fahren

obrátka: jet na plné obrátkyauf vollen Touren laufen

plný: jet na plné obrátkyauf vollen Touren fahren

plyn: jet na plný plynvolles Rohr fahren, mit Vollgas fahren

aufwärts: einen Fluss aufwärts fahrenjet po řece proti proudu

Berg: in die Berge fahrenjet na hory

bergauf: bergauf fahrenjet vzhůru do kopce

direkt: direkt nach der Operation in den Urlaub fahrenjet na dovolenou hned po operaci

durch: durch Frankreich nach Spanien fahrenjet přes Francii do Španělska

in: in den Urlaub fahrenjet na dovolenou

Kolonne: (in einer) Kolonne fahrenjet v koloně

mit: mit dem Bus fahrenjet autobusem

mit: mit dem Wind fahrenjet po větru

nördlich: in nördliche Richtung fahrenjet severním směrem

östlich: in östliche Richtung fahrenjet východním směrem

per: per Anhalter fahrenjet stopem

südlich: in südliche Richtung fahrenjet na jih

Urlaub: in Urlaub fahrenjet na dovolenou

zu: zum Bahnhof fahrenjet na nádraží

aus: Von Prag aus fuhren wir nach Budapest.Z Prahy jsme jeli do Budapešti.

Autostopp: per/mit Autostopp nach Italien fahrenjet stopem do Itálie

bis: Bis auf drei sind alle Leute gefahren.Až na tři všichni jeli.

dass: Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?Je pravda, že zítra jede na dovolenou?

denn: Fahr vorsichtig, denn die Straßen sind glatt.Jeď opatrně, (neboť) cesty jsou kluzké.

der, die, das: Die Fischers fahren morgen in Urlaub.Fischerovi jedou zítra na dovolenou.

dorthin: Welcher Zug fährt dorthin?Který vlak tam jede?

eben: Dann fahr eben mit dem Bus!Tak jeď prostě autobusem!

einfliegen: Der Jumbojet ist in fremden Luftraum eingeflogen.Jumbo jet vlétl do cizího vzdušného prostoru.

Empfehlung: Er fährt auf Empfehlung seines Arztes ans Meer.Na doporučení svého lékaře jede k moři.

fahren: Wann fährt die nächste Straßenbahn?Kdy jede příští tramvaj?

fahren: mit dem Bus fahrenjet autobusem

fahren: mit unangemessener Geschwindigkeit fahrenjet nepřiměřenou rychlostí

fahren: zur Arbeit/Schule fahrenjet do práce/školy

Fahrt: in voller Fahrt seinjet plnou rychlostí

Ferien: in die Ferien fahren/gehenjet/jít na dovolenou/prázdniny

gehen: Der Zug geht um 15:15 Uhr.Vlak jede v 15:15 hodin.

kommen: Kommt der Zug durch Mannheim?Jede ten vlak přes Mannheim?

laufen: Fahren wir mit dem Bus, oder wollen wir laufen?Pojedeme autobusem, nebo půjdeme pěšky?

nicht: Fährst du jetzt mit oder nicht?Jedeš teď se mnou, nebo ne?

Ring: über den Ring fahrenjet přes kruhový objezd

Rot: Er fuhr bei Rot über die Kreuzung.Jel na křižovatce na červenou.

Station: nur drei Stationen (weit) fahrenjet jen tři stanice

steuern: nach rechts steuernjet vpravo

Stundenkilometer: (mit) 120 Stundenkilometern fahrenjet (rychlostí) 120 kilometrů za hodinu

Ufer: ans andere Ufer fahrenjet k druhému břehu

vorbeikommen: mit dem Auto an einem Unfall vorbeikommenjet autem kolem nehody

vorfahren: Wir fahren also schon vor.Jedeme tedy napřed.

wollen: Ich wollte in den Ferien ins Gebirge fahren.Chtěl jsem jet o prázdninách na hory.

Zug: Wann geht der nächste Zug nach Berlin?Kdy jede další vlak do Berlína?

Schneckentempo: im Schneckentempo fahrenjet hlemýždím tempem