Hlavní obsah

vlak

Podstatné jméno, rod mužský

  • der Zugjet vlakemmit dem Zug/der Bahn fahrennastoupit do vlakuin den Zug einsteigenvlak do Budapeštiein Zug nach Budapestzpožděný vlakein verspäteter Zugosobní/nákladní vlakder Personenzug/Güterzugzmeškat/stihnout vlakden Zug verpassen/schaffen

Vyskytuje se v

cesta: cesta vlakemdie Zugfahrt

expresní: expresní vlakder Expresszug

ranní: ranní vlakder Frühzug

spěšný: žel. spěšný vlakder Eilzug

těžkotonážní: těžkotonážní vlakder Schwerlastzug

vypravit: žel. vypravit vlak kamden Zug irgendwohin abfertigen

zrychlený: zrychlený vlakder Eilzug

zvláštní: zvláštní vlakder Sonderzug

: Vlak přijede až za dvě hodiny.Der Zug kommt erst in zwei Stunden.

blízký: nejbližší vlakder nächste Zug, die nächste Verbindung

čekat: čekat na vlakauf den Zug warten

hrnout se: hrnout se do vlakusich in den Zug drängen

jen: Ten vlak jezdí jen v neděli.Der Zug fährt nur sonntags.

jet: jet autem/vlakemmit dem Auto/Zug fahren

jet: Vlak jede ve tři hodiny.Der Zug fährt um drei ab.

každý: Vlak jezdí každý den.Der Zug fährt jeden Tag.

kolej: Vlak přijede na pátou kolej.Der Zug kommt auf Gleis fünf an.

který: Kterým vlakem jsi přijel?Mit welchem Zug bist du gekommen?

lístek: lístek na vlakdie Bahn(fahr)karte

minout: Vlak minul stanici.Der Zug ist an der Station vorbeigefahren.

muset: Musíme si pospíšit, aby nám neujel vlak.Wir müssen uns beeilen, damit uns der Zug nicht wegfährt.

nahrnout se: nahrnout se do vlakusich in den Zug drängen

naskočit: naskočit do vlakuauf den Zug aufspringen

nástupiště: Vlak přijede k 5. nástupišti.Der Zug fährt auf Bahnsteig 5 ein.

odjezd: odjezd vlaku/autobusu/tramvajedie Abfahrt des Zuges/des Busses/der Straßenbahn

odjezd: informace o odjezdech vlakůdie Zugauskunft

osobní: osobní vlak/automobilder Personenzug/Personen(kraft)wagen

patrně: Vlak má patrně zpoždění.Der Zug hat anscheinend Verspätung.

přednost: dávat přednost vlaku před autemden Zug vor dem Auto bevorzugen

přesnost: přesnost vlakůdie Pünktlichkeit der Züge

příchod: příchod k vlakůmZugang zu den Zügen

přijet: Vlak přijel se zpožděním.Der Zug kam mit Verspätung an.

příjezd: příjezd vlaku/autobusudie Ankunft des Zuges/Busses

sednout: přen. sednout na vlakin den Zug steigen

uvařit se: Dnes se ve vlaku uvaříme.Heute schmoren wir im Zug.

včas: Vlak odjížděl včas.Der Zug fuhr pünktlich ab.

z, ze: vystoupit z vlakuaus dem Zug aussteigen

zatímco: Zatímco čekal na vlak, četl si noviny.Während er auf den Zug wartete, las er die Zeitung.

zpozdit se: Vlak se zpozdil o dvacet minut.Der Zug hat sich um zwanzig Minuten verspätet.

zpoždění: Vlak přijel se zpožděním.Der Zug ist verspätet angekommen.

zpožděný: zpožděný vlakverspäteter Zug

zřejmě: Vlak má zřejmě zpoždění.Der Zug hat offenbar eine Verspätung.

zuřit: Zuřil, protože mu ujel vlak.Er war wütend, weil sein Zug abgefahren war.

per: per Bahnvlakem

Abfahrt: die Abfahrt des Zugesodjezd vlaku

anhängen: einen Schlafwagen an den Zug anhängenpřipojit lůžkový vůz k vlaku

aussteigen: Nicht aussteigen, bevor der Zug hält!Nevystupovat, dokud vlak nezastaví!

Bescheid: j-m Bescheid über die Ankunft des Zuges gebeninformovat koho o příjezdu vlaku

damit: Er beeilt sich, damit er den Zug noch schafft.Pospíchá, aby ještě stihl vlak.

dorthin: Welcher Zug fährt dorthin?Který vlak tam jede?

durch: Der Zug ist schon durch.Vlak už projel., Vlak je už pryč.

einfahren: Der Zug fährt auf Gleis 3 ein.Vlak přijíždí na 3. kolej.

erst: Der Zug kommt erst später an.Vlak přijede až později.

fahren: Der Zug fährt fahrplanmäßig.Vlak jezdí podle jízdního řádu.

finden: Er hat im Zug eine Uhr gefunden.Ve vlaku našel hodinky.

gehen: Der Zug geht um 15:15 Uhr.Vlak jede v 15:15 hodin.

Gleis: Der Zug läuft auf Gleis zwei ein.Vlak přijede na druhou kolej.

kommen: Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.

kommen: Der Zug kommt aus Brünn.Vlak přijíždí z Brna.

kommen: Kommt der Zug durch Mannheim?Jede ten vlak přes Mannheim?

kuppeln: einen Speisewagen an einen Zug kuppelnzapojit k vlaku jídelní vůz

nachmittags: Der Zug fährt nachmittags um drei ab.Vlak jezdí odpoledne ve tři.

ohnehin: Der Zug kommt ohnehin zu spät.Ten vlak přijede stejně pozdě.

sein: Ich bin um 8 Uhr da, es sei denn, der Zug hat Verspätung.V 8 hodin jsem tu, leda, že by měl vlak zpoždění.

sein: Er hat seinen Zug verpasst.Zmeškal svůj vlak.

Station: Station des Zugesstanice vlaku

Stunde: Die Bahn geht jede Stunde.Vlak jezdí každou hodinu.

weg: Der Zug ist schon weg!Vlak už je pryč!

welcher, welche, welches: Mit welchem Zug bist du gekommen?Kterým vlakem jsi přijel?

wohl: Sie wird wohl den Zug verpasst haben.Asi zmeškala vlak.

Zug: Wann geht der nächste Zug nach Berlin?Kdy jede další vlak do Berlína?