Hlavní obsah

zpozdit se

Dokonavé sloveso

  1. (přijít pozdě) sich verspäten, sich verzögernVlak se zpozdil o dvacet minut.Der Zug hat sich um zwanzig Minuten verspätet.Jaro se letos zpozdilo.Der Frühling hat sich dieses Jahr verzögert.
  2. řidč.(zaostat) zurückbleiben