Hlavní obsah

Zug

Vyskytuje se v

Zug: jeden po druhém, bez přestáníZug um Zug

erst(er,e,es): být první na tahu při hře v šachy ap.den ersten Zug haben

in: vypít sklenici jedním lokemein Glas in einem Zug austrinken

Abfahrt: odjezd vlakudie Abfahrt des Zuges

anhängen: připojit lůžkový vůz k vlakueinen Schlafwagen an den Zug anhängen

aussteigen: Nevystupovat, dokud vlak nezastaví!Nicht aussteigen, bevor der Zug hält!

Bescheid: informovat koho o příjezdu vlakuj-m Bescheid über die Ankunft des Zuges geben

damit: Pospíchá, aby ještě stihl vlak.Er beeilt sich, damit er den Zug noch schafft.

dorthin: Který vlak tam jede?Welcher Zug fährt dorthin?

durch: Vlak už projel., Vlak je už pryč.Der Zug ist schon durch.

einfahren: Vlak přijíždí na 3. kolej.Der Zug fährt auf Gleis 3 ein.

erst: Vlak přijede až později.Der Zug kommt erst später an.

fahren: Vlak jezdí podle jízdního řádu.Der Zug fährt fahrplanmäßig.

finden: Ve vlaku našel hodinky.Er hat im Zug eine Uhr gefunden.

gehen: Vlak jede v 15:15 hodin.Der Zug geht um 15:15 Uhr.

Gleis: Vlak přijede na druhou kolej.Der Zug läuft auf Gleis zwei ein.

kommen: Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.

kuppeln: zapojit k vlaku jídelní vůzeinen Speisewagen an einen Zug kuppeln

nachmittags: Vlak jezdí odpoledne ve tři.Der Zug fährt nachmittags um drei ab.

ohnehin: Ten vlak přijede stejně pozdě.Der Zug kommt ohnehin zu spät.

sein: V 8 hodin jsem tu, leda, že by měl vlak zpoždění.Ich bin um 8 Uhr da, es sei denn, der Zug hat Verspätung.

sein: Zmeškal svůj vlak.Er hat seinen Zug verpasst.

Station: stanice vlakuStation des Zuges

weg: Vlak už je pryč!Der Zug ist schon weg!

welcher, welche, welches: Kterým vlakem jsi přijel?Mit welchem Zug bist du gekommen?

wohl: Asi zmeškala vlak.Sie wird wohl den Zug verpasst haben.

rys: přen. nastínit problematiku v hrubých rysechdie Problematik in groben Zügen andeuten

vlak: zmeškat/stihnout vlakden Zug verpassen/schaffen

vypravit: žel. vypravit vlak kamden Zug irgendwohin abfertigen

: Vlak přijede až za dvě hodiny.Der Zug kommt erst in zwei Stunden.

blízký: nejbližší vlakder nächste Zug, die nächste Verbindung

čekat: čekat na vlakauf den Zug warten

hrnout se: hrnout se do vlakusich in den Zug drängen

jen: Ten vlak jezdí jen v neděli.Der Zug fährt nur sonntags.

jet: jet autem/vlakemmit dem Auto/Zug fahren

každý: Vlak jezdí každý den.Der Zug fährt jeden Tag.

kolej: Vlak přijede na pátou kolej.Der Zug kommt auf Gleis fünf an.

který: Kterým vlakem jsi přijel?Mit welchem Zug bist du gekommen?

minout: Vlak minul stanici.Der Zug ist an der Station vorbeigefahren.

muset: Musíme si pospíšit, aby nám neujel vlak.Wir müssen uns beeilen, damit uns der Zug nicht wegfährt.

nahrnout se: nahrnout se do vlakusich in den Zug drängen

naskočit: naskočit do vlakuauf den Zug aufspringen

nástupiště: Vlak přijede k 5. nástupišti.Der Zug fährt auf Bahnsteig 5 ein.

odjezd: odjezd vlaku/autobusu/tramvajedie Abfahrt des Zuges/des Busses/der Straßenbahn

patrně: Vlak má patrně zpoždění.Der Zug hat anscheinend Verspätung.

přednost: dávat přednost vlaku před autemden Zug vor dem Auto bevorzugen

přesnost: přesnost vlakůdie Pünktlichkeit der Züge

příchod: příchod k vlakůmZugang zu den Zügen

přijet: Vlak přijel se zpožděním.Der Zug kam mit Verspätung an.

příjezd: příjezd vlaku/autobusudie Ankunft des Zuges/Busses

ráz: Vypil pivo na jeden ráz.Er trank das Bier in einem Zug aus.

sednout: přen. sednout na vlakin den Zug steigen

šluk: dát si šlukaeinen Zug tun

tah: Kdo je na tahu?Wer ist am Zug?

tempo: uplavat deset tempzehn Züge schwimmen

uvařit se: Dnes se ve vlaku uvaříme.Heute schmoren wir im Zug.

včas: Vlak odjížděl včas.Der Zug fuhr pünktlich ab.

vyprázdnit: vyprázdnit skleničku na exein Glas in einem Zug leeren

z, ze: vystoupit z vlakuaus dem Zug aussteigen

zatímco: Zatímco čekal na vlak, četl si noviny.Während er auf den Zug wartete, las er die Zeitung.

zhruba: načrtnout zhruba coetw. in groben Zügen skizzieren

zpozdit se: Vlak se zpozdil o dvacet minut.Der Zug hat sich um zwanzig Minuten verspätet.

zpoždění: Vlak přijel se zpožděním.Der Zug ist verspätet angekommen.

zpožděný: zpožděný vlakverspäteter Zug

zřejmě: Vlak má zřejmě zpoždění.Der Zug hat offenbar eine Verspätung.

zuřit: Zuřil, protože mu ujel vlak.Er war wütend, weil sein Zug abgefahren war.

přečíst (si): přečíst co jedním dechemetw. in einem Zug lesen

tažení: přen. být v posledním taženíin den letzten Zügen liegen

zátah: udělat co na jeden zátahetw. in einem Zug tun