Hlavní obsah

Zug

Vyskytuje se v

erst(er,e,es): den ersten Zug habenbýt první na tahu při hře v šachy ap.

in: ein Glas in einem Zug austrinkenvypít sklenici jedním lokem

Abfahrt: die Abfahrt des Zugesodjezd vlaku

anhängen: einen Schlafwagen an den Zug anhängenpřipojit lůžkový vůz k vlaku

aussteigen: Nicht aussteigen, bevor der Zug hält!Nevystupovat, dokud vlak nezastaví!

Bescheid: j-m Bescheid über die Ankunft des Zuges gebeninformovat koho o příjezdu vlaku

damit: Er beeilt sich, damit er den Zug noch schafft.Pospíchá, aby ještě stihl vlak.

dorthin: Welcher Zug fährt dorthin?Který vlak tam jede?

durch: Der Zug ist schon durch.Vlak už projel., Vlak je už pryč.

einfahren: Der Zug fährt auf Gleis 3 ein.Vlak přijíždí na 3. kolej.

erst: Der Zug kommt erst später an.Vlak přijede až později.

fahren: Der Zug fährt fahrplanmäßig.Vlak jezdí podle jízdního řádu.

finden: Er hat im Zug eine Uhr gefunden.Ve vlaku našel hodinky.

gehen: Der Zug geht um 15:15 Uhr.Vlak jede v 15:15 hodin.

Gleis: Der Zug läuft auf Gleis zwei ein.Vlak přijede na druhou kolej.

kommen: Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.

kommen: Der Zug kommt aus Brünn.Vlak přijíždí z Brna.

kommen: Kommt der Zug durch Mannheim?Jede ten vlak přes Mannheim?

kuppeln: einen Speisewagen an einen Zug kuppelnzapojit k vlaku jídelní vůz

nachmittags: Der Zug fährt nachmittags um drei ab.Vlak jezdí odpoledne ve tři.

ohnehin: Der Zug kommt ohnehin zu spät.Ten vlak přijede stejně pozdě.

sein: Ich bin um 8 Uhr da, es sei denn, der Zug hat Verspätung.V 8 hodin jsem tu, leda, že by měl vlak zpoždění.

sein: Er hat seinen Zug verpasst.Zmeškal svůj vlak.

Station: Station des Zugesstanice vlaku

weg: Der Zug ist schon weg!Vlak už je pryč!

welcher, welche, welches: Mit welchem Zug bist du gekommen?Kterým vlakem jsi přijel?

wohl: Sie wird wohl den Zug verpasst haben.Asi zmeškala vlak.

rys: přen. nastínit problematiku v hrubých rysechdie Problematik in groben Zügen andeuten

vlak: zmeškat/stihnout vlakden Zug verpassen/schaffen

vypravit: žel. vypravit vlak kamden Zug irgendwohin abfertigen

: Vlak přijede až za dvě hodiny.Der Zug kommt erst in zwei Stunden.

blízký: nejbližší vlakder nächste Zug, die nächste Verbindung

čekat: čekat na vlakauf den Zug warten

hrnout se: hrnout se do vlakusich in den Zug drängen

jen: Ten vlak jezdí jen v neděli.Der Zug fährt nur sonntags.

jet: jet autem/vlakemmit dem Auto/Zug fahren

jet: Vlak jede ve tři hodiny.Der Zug fährt um drei ab.

každý: Vlak jezdí každý den.Der Zug fährt jeden Tag.

kolej: Vlak přijede na pátou kolej.Der Zug kommt auf Gleis fünf an.

který: Kterým vlakem jsi přijel?Mit welchem Zug bist du gekommen?

minout: Vlak minul stanici.Der Zug ist an der Station vorbeigefahren.

muset: Musíme si pospíšit, aby nám neujel vlak.Wir müssen uns beeilen, damit uns der Zug nicht wegfährt.

nahrnout se: nahrnout se do vlakusich in den Zug drängen

naskočit: naskočit do vlakuauf den Zug aufspringen

nástupiště: Vlak přijede k 5. nástupišti.Der Zug fährt auf Bahnsteig 5 ein.

odjezd: odjezd vlaku/autobusu/tramvajedie Abfahrt des Zuges/des Busses/der Straßenbahn

patrně: Vlak má patrně zpoždění.Der Zug hat anscheinend Verspätung.

přednost: dávat přednost vlaku před autemden Zug vor dem Auto bevorzugen

přesnost: přesnost vlakůdie Pünktlichkeit der Züge

příchod: příchod k vlakůmZugang zu den Zügen

přijet: Vlak přijel se zpožděním.Der Zug kam mit Verspätung an.

příjezd: příjezd vlaku/autobusudie Ankunft des Zuges/Busses

ráz: Vypil pivo na jeden ráz.Er trank das Bier in einem Zug aus.

rys: nápadný rysein markanter Zug

sednout: přen. sednout na vlakin den Zug steigen

šluk: dát si šlukaeinen Zug tun

tah: Kdo je na tahu?Wer ist am Zug?

tempo: uplavat deset tempzehn Züge schwimmen

uvařit se: Dnes se ve vlaku uvaříme.Heute schmoren wir im Zug.

včas: Vlak odjížděl včas.Der Zug fuhr pünktlich ab.

vlak: jet vlakemmit dem Zug/der Bahn fahren

vlak: nastoupit do vlakuin den Zug einsteigen

vlak: vlak do Budapeštiein Zug nach Budapest

vlak: zpožděný vlakein verspäteter Zug

vyprázdnit: vyprázdnit skleničku na exein Glas in einem Zug leeren

z, ze: vystoupit z vlakuaus dem Zug aussteigen

zatímco: Zatímco čekal na vlak, četl si noviny.Während er auf den Zug wartete, las er die Zeitung.

zhruba: načrtnout zhruba coetw. in groben Zügen skizzieren

zpozdit se: Vlak se zpozdil o dvacet minut.Der Zug hat sich um zwanzig Minuten verspätet.

zpoždění: Vlak přijel se zpožděním.Der Zug ist verspätet angekommen.

zpožděný: zpožděný vlakverspäteter Zug

zřejmě: Vlak má zřejmě zpoždění.Der Zug hat offenbar eine Verspätung.

zuřit: Zuřil, protože mu ujel vlak.Er war wütend, weil sein Zug abgefahren war.

přečíst (si): přečíst co jedním dechemetw. in einem Zug lesen

tažení: přen. být v posledním taženíin den letzten Zügen liegen

zátah: udělat co na jeden zátahetw. in einem Zug tun