Hlavní obsah

patrně

Vyskytuje se v

nepatrný: nepatrné zaváhánígeringes Zögern

patrný: Je patrné...Es ist ersichtlich...

počet: velký/nepatrný/přesný početeine große/geringe/genaue Zahl

auseinander: stát nepatrně od sebeein bisschen auseinander stehen

gering: přijít s nepatrným zpožděnímmit einer geringen Verspätung kommen

patrně: Vlak má patrně zpoždění.Der Zug hat anscheinend Verspätung.