Hlavní obsah

sednout

Vyskytuje se v

horský: horské sedloder Bergsattel

sedlo: dámské sedloder Damensattel

blízko: sednout si blíž k oknusich näher zum Fenster setzen

blíže: sednout si blíž k oknusich näher ans Fenster setzen

chládek: sednout si do chládkusich in den Schatten setzen

jezdecký: jezdecké sedlo/uměníder Reitsattel/die Reitkunst

k, ke, ku: sednout si ke stolusich an den Tisch setzen

klín: sednout si komu na klínsich j-m auf den Schoß setzen, sich auf j-s Schoß setzen

kruh: sednout si do kruhusich in den Kreis setzen

mez: sednout si na mezsich auf einen Rain setzen

tuhle: Sedni si tuhle a čekej.Setz dich her und warte.

vyhoupnout se: vyhoupnout se do sedlasich in den Sattel schwingen

vyletět: Jezdec vylétl ze sedla.Der Reiter ist aus dem Sattel gestürzt.

země: sednout si na zemsich auf den Boden setzen

sedlo: vyhodit koho ze sedlaj-n aus dem Sattel heben

Tisch: sich an den Tisch setzensednout si ke stolu

Bank: sich auf eine Bank setzensednout si na lavičku

setzen: sich bequem an den Tisch setzenpohodlně si sednout ke stolu

werfen: Das Pferd warf ihn aus dem Sattel.Kůň ho vyhodil ze sedla.