Hlavní obsah

sedlo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (na koně) der (Reit)Satteldámské sedloder Damensattel
  2. (horské) der (Berg)Sattel, die Einsatt(e)lung

Vyskytuje se v

sednout: usednout sich setzen, (sich) hinsetzen, (sich) niedersetzensednout (si)

horský: der Bergsattelhorské sedlo

blízko: sich näher zum Fenster setzensednout si blíž k oknu

blíže: sich näher ans Fenster setzensednout si blíž k oknu

chládek: sich in den Schatten setzensednout si do chládku

jezdecký: der Reitersattel/die Reiterkunstjezdecké sedlo/umění

k, ke, ku: sich an den Tisch setzensednout si ke stolu

klín: sich j-m auf den Schoß setzen, sich auf j-s Schoß setzensednout si komu na klín

kruh: sich in den Kreis setzensednout si do kruhu

mez: sich auf einen Rain setzensednout si na mez

tuhle: Setz dich her und warte.Sedni si tuhle a čekej.

vyhoupnout se: sich in den Sattel schwingenvyhoupnout se do sedla

vyletět: Der Reiter ist aus dem Sattel gestürzt.Jezdec vylétl ze sedla.

země: sich auf den Boden setzensednout si na zem

pevný: fest im Sattel sitzensedět pevně v sedle

Tisch: sich an den Tisch setzensednout si ke stolu

Bank: sich auf eine Bank setzensednout si na lavičku

setzen: sich bequem an den Tisch setzenpohodlně si sednout ke stolu

werfen: Das Pferd warf ihn aus dem Sattel.Kůň ho vyhodil ze sedla.

sedlo: der Damensatteldámské sedlo