Hlavní obsah

blíže

Příslovce

  • nähersednout si blíž k oknusich näher ans Fenster setzenblíže co vysvětlit komuj-m etw. näher erklären

Vyskytuje se v

blízký: der Nahe OstenBlízký východ

blesknout (se): Irgendwo in der Nähe hat es geblitzt.Blesklo se někde blízko.

blízko: in der Nähe der Stadtblízko města

blíže: sich näher ans Fenster setzensednout si blíž k oknu

bližší: eine frühere Verbindung suchenvyhledat bližší spoj

budoucnost: in (nächster) Zukunftv (nejbližší) budoucnosti

napětí: die Spannungen im Nahen Ostennapětí na Blízkém východě

nebezpečně: sich gefährlich nah j-m/etw. bewegenpohybovat se nebezpečně blízko koho/čeho

něco: (et)was Näheres wissenvědět něco bližšího

příbuzný: naher/entfernter Verwandteblízký/vzdálený příbuzný

přisunout se: näher ans Fenster rückenpřisunout se blíž k oknu

závěr: sich dem Abschluss nähernblížit se k závěru

košile: Das Hemd näher als der Rock.Bližší košile než kabát.

nahe: in die nahe Stadt gehenjít do blízkého města

Orient: der Vordere OrientBlízký východ

Tod: dem Tod(e) nahe seinbýt blízko smrti

Verbindung: Verbindung mit j-m habenmít blízký vztah s kým

zu: zu dem nächsten Hausk nejbližšímu domu

Ende: etw. geht zu Endeblíží se konec čeho, co končí

herankommen: Komm heran, Junge!Pojď blíž, chlapče!

nahestehen: einer Partei nahestehenbýt (názorově) blízký (politické) straně

schieben: den Stuhl näher an den Tisch schiebenposunout židli blíž ke stolu

treten: Treten Sie näher.Přistupte blíže.

versetzen: einen Stuhl näher zum Tisch versetzenpřemístit židli blíž ke stolu