Hlavní obsah

näher

Vyskytuje se v

greifen: zum Greifen nah(e)na dosah (ruky)

nahe: von nah und fernzblízka i zdaleka, odevšad

Osten: der Nahe OstenBlízký východ

ab: ab nächstem Dienstagod příštího úterý

Monat: im nächsten Monatpříští měsíc, v příštím měsíci

Tod: dem Tod(e) nahe seinbýt blízko smrti

zu: zu dem nächsten Hausk nejbližšímu domu

Ende: Er fühlte sein Ende nahen.Cítil, že se blíží jeho konec.

fahren: Wann fährt die nächste Straßenbahn?Kdy jede příští tramvaj?

Gelegenheit: bei nächster Gelegenheitpři další příležitosti

greifbar: přen. Die Berge sind schon greifbar nahe.Hory jsou už vidět.

Mal: das nächste Malpříště

schieben: den Stuhl näher an den Tisch schiebenposunout židli blíž ke stolu

treten: Treten Sie näher.Přistupte blíže.

versetzen: einen Stuhl näher zum Tisch versetzenpřemístit židli blíž ke stolu

Woche: kommende/nächste Wochepříští týden

Zug: Wann geht der nächste Zug nach Berlin?Kdy jede další vlak do Berlína?

zugehen: Das Paket geht Ihnen in den nächsten Tagen zu.Balík vám přijde v následujících dnech.

Atemzug: im nächsten Atemzughned nato