Hlavní obsah

Monat

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • měsíc časový úsekim nächsten Monatpříští měsíc, v příštím měsíciim letzten/vorigen Monatminulý měsíc, v minulém měsíciin einem Monatza měsícvor einem Monatpřed měsícemMonat für Monatměsíc co měsíc, každý měsíc

Vyskytuje se v

für: ein Vertrag für drei Monatesmlouva na tři měsíce

einbrechen: Der Winter brach einen Monat früher ein.Zima přišla o měsíc dříve.

Ende: bis Ende des Monats mit der Arbeit fertig seinbýt hotov s prací do konce měsíce

Frist: eine Frist von 3 Monatentříměsíční lhůta

hin: Die Arbeit vollzog sich über mehrere Monate hin.Práce se protáhla až na několik měsíců.

sein: Die Preise sind in diesem Monat wieder gestiegen.Ceny tento měsíc opět stouply.

minulý: im vorigen/letzten Monatv minulém měsíci

nájem: die Miete (für) einen Monat im Voraus bezahlenplatit nájem měsíc dopředu

nemluvně: drei Monate altes Babytříměsíční nemluvně

nový: der neue Monatnový měsíc

prázdniny: zwei Monate Feriendva měsíce prázdnin

předem: etw. einen Monat vorher bestellenobjednat co na měsíc předem

Monat: im nächsten Monatpříští měsíc, v příštím měsíci