Hlavní obsah

Tod

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e; mst Sg

  1. smrt, úmrtíeines natürlichen Todes sterbenzemřít přirozenou smrtíetw. mit dem Tod(e) bezahlenzaplatit co životemdem Tod(e) nahe seinbýt blízko smrtij-n in den Tod treibenpřivést koho do hrobu
  2. smrt(ka), zubatáder Tod als Sensenmannsmrtka s kosou

Vyskytuje se v

tausend: tausend Tode sterbenumírat strachem

Tod: auf den Todna smrt, k smrti odporný ap.

Kampf: ein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt

bejammern: j-s Tod bejammernoplakávat čí smrt

Eintritt: bei Eintritt des Todesna prahu smrti

erschrecken: j-n zu Tode erschreckenvystrašit koho k smrti

hassen: j-n auf den Tod hassenkoho k smrti nenávidět

herbeiführen: den Tod herbeiführenzpůsobit smrt

treiben: j-n in den Tod treibendohnat koho k smrti

verurteilen: j-n zum Tode verurteilenodsoudit k smrti koho

bis: bis dass der Tod uns scheidetdokud nás smrt nerozdělí

boj: ein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt

hrob: Liebe bis in den Todláska až za hrob

klinický: klinischer Todmed. klinická smrt

mysterium: das Mysterium des Todesmysterium smrti

nudit: j-n zu Tode langweilennudit koho k smrti

práh: an der Schwelle zum Tod stehenpřen. být na prahu života

zápas: ein Kampf auf Leben und Todzápas na život a na smrt

život: ein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt

balancovat: zwischen dem Leben und dem Tod schwebenbalancovat mezi životem a smrtí

nenadálý: plötzlicher Todnenadálá smrt

odsouzený: zum Tode verurteilt seinbýt odsouzený k trestu smrti

oželet: j-s Tod betrauernoželet čí smrt

posmrtný: das Leben nach dem Todposmrtný život

rozrušit: Der Tod des Freundes hat ihn sehr erschüttert.Přítelova smrt ho velmi rozrušila.

smrt: auf Leben und Todna život a na smrt

udřít se: sich totarbeiten, sich zu Tode arbeitenudřít se k smrti

úmrtí: vorzeitiger Todpředčasné úmrtí

unuděný: zu Tode gelangweilt seinbýt unuděný k smrti

usoužit: Die Sorgen quälten ihn fast zu Tode.Starosti ho málem usoužily.

utýrat: die Frau zu Tode quälenutýrat ženu

vehnat: j-n in den Tod treibenvehnat koho do náruče smrti

vylekat: die Mutter zu Tode erschreckenvylekat matku k smrti

vysvobození: Der Tod war für ihn eine Erlösung.přen. Smrt pro něj byla vysvobozením.

vyváznout: Er hatte Glück, dass er dem Tod entkommen ist.Měl štěstí, že vyvázl živý.

zdrtit: Sein Tod schmetterte sie nieder.Jeho smrt ji zdrtila.

osel: Viele Säcke sind des Esels Tod.Stokrát nic umořilo osla.

syn: ein Mann des Todes seinbýt synem smrti

zajíc: Viele Hunde sind des Hasen Tod.přísl. Mnoho psů zajícova smrt.

Leben: ein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt