Hlavní obsah

Kampf

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. gegen j-n, mit j-m boj, bitva, zápas proti komu, s kýmein blutiger Kampfkrvavý bojj-n zum Kampf herausfordernvyzvat koho k bojiein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt
  2. svár, rozpor, boj osobní
  3. sport.um etw. soupeření, boj, závod o co
  4. snaha, úsilí, boj o život ap.der Kampf für den Friedenboj za mír

Vyskytuje se v

Leben: ein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt

anführen: die Soldaten zum Kampf anführenvést vojáky do boje

ausziehen: zum Kampf ausziehenvytáhnout do boje

erliegen: dem Feind im Kampf erliegenpodlehnout v boji nepříteli

Fieber: etw. im Fieber des (Wahl)Kampfes tunudělat co v zápalu (volebního) boje

organisieren: sich zum Kampf organisierenorganizovat se k boji

boj: ein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt

zápas: ein Kampf auf Leben und Todzápas na život a na smrt

život: ein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt

bezúspěšný: ein erfolgloser Kampfbezúspěšný boj

heroický: ein heroischer Kampfheroický boj

hrdinný: heldenhafter Kampfhrdinný zápas

průběh: ein dramatischer Verlauf des Rennens/Kampfesdramatický průběh závodu/boje

ranit: im Kampf (tödlich) verletzt werdenbýt v boji (smrtelně) raněn

ťuknout si: In dem Kampf hatte ich keine Chance.V zápase jsem si ani neťukl.

úporný: einen erbitterten Kampf führenvést úporný boj

vyhraný: gewonnener Kampfvyhraný souboj

vyvrcholit: Die Kämpfe kulminierten.Boje vyvrcholily.

vyznamenat se: Er hat sich im Kampf ausgezeichnet.Vyznamenal se v boji.

výzva: die Aufforderung zum Kampfvýzva k boji

vzhůru: Auf in den Kampf!Vzhůru do boje!

zvrtnout se: Der Spiel artete in einen Kampf aus.Hra se zvrtla v boj.

Kampf: ein blutiger Kampfkrvavý boj