Hlavní obsah

Fieber

Das, podstatné jméno~s, ~; mst Sg

  • horečka, teplota vysokáDas Fieber steigt/fällt.Horečka stoupá/klesá.j-m Fieber messenzměřit komu teplotuetw. im Fieber des (Wahl)Kampfes tunudělat co v zápalu (volebního) bojeim Fieber der Erwartungv zápalu očekávání

Vyskytuje se v

einstellen: Am zweiten Tag hat sich Fieber eingestellt.Druhého dne se dostavila horečka.

rasen: im Fieber rasenběsnit v horečce

sodass: Das Kind hatte Fieber, sodass es im Bett bleiben musste.Dítě mělo horečku, takže muselo zůstat v posteli.

solange: Solange das Kind Fieber hat, muss es im Bett bleiben.Dokud má dítě horečku, musí zůstat v posteli.

blábolit: blábolit (v horečce)(im Fieber) fantasieren

horečka: blouznit v horečkáchim Fieber fantasieren

mít: mít horečkuFieber haben

převracet se: převracet se v horečkáchsich im Fieber herumwälzen