Hlavní obsah

práh

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (dřevěný ap.) die Schwelledřevěný/kamenný práhdie Holzschwelle/Steinschwelle
  2. (prostor přede dveřmi)
  3. přen.(okraj) der Rand, die Schwelle, der Anfang
  4. kniž.(počátek) die Schwelle, die Anfangsphasena prahu stoletían der Schwelle des Jahrhundertspřen. být na prahu životaan der Schwelle zum Tod stehen
  5. (krajní mez, hranice) die Schwellepsych. práh bolestidie Schmerzschwelle

Vyskytuje se v

citlivost: práh citlivostidie Empfindlichkeitsschwelle

do: do Prahynach Prag

drhnout: Dveře drhnou o práh.Die Tür schleift an der Schwelle.

zamést: zamést si před vlastním prahemvor eigener Tür kehren

ab: z Prahy v 8:30, v Berlíně ve 12:50Prag ab 8:30 Uhr, Berlin an 12:50 Uhr

aus: Z Prahy jsme jeli do Budapešti.Von Prag aus fuhren wir nach Budapest.

Eintritt: na prahu smrtibei Eintritt des Todes

falls: Pokud přijede do Prahy, navštíví nás.Falls er nach Prag kommt, besucht er uns.

Schwelle: překročit práhüber die Schwelle treten

fegen: Každý ať si zamete před vlastním prahem.Jeder fege vor seiner eigenen Tür.

práh: přen. být na prahu životaan der Schwelle zum Tod stehen