Hlavní obsah

hranice

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pomezní čára) die Grenzepřekročit hranicedie Grenze überschreitenstátní hranicedie Staatsgrenze
  2. (mez, rozhraní, omezení) die Grenze, die Schrankespodní/horní hranice cendie Preisuntergrenze/Preisobergrenzevěková hranicedie Altersgrenze
  3. (hromada) der Haufen, der Stapelhranice dřívíder Holzstapel
  4. (oheň) der Scheiterhaufen

Vyskytuje se v

datový: datová hranicedie Datumsgrenze

státní: státní hranicedie Staatsgrenze

narovnat: narovnat dříví do hraniceHolz in den Haufen aufschichten

neprodyšný: neprodyšná hraniceundurchlässige Grenze

přechod: ilegální přechod hranicillegaler Grenzübertritt

přejezd: přejezd přes hranicidas Hinüberfahren über die Grenze

přejít: tajně přejít hranicedie Grenze heimlich überschreiten

revize: revize hraniceine Revision der Grenzen

uzávěr: uzávěr hranic/silniceeine Grenzsperre/Straßensperre

hart: hart an der Grenze zu etw.těsně na hranici čeho

östlich: östlich der Grenzevýchodně od hranice

Grenze: die Grenze zu Deutschlandhranice s Německem

Grenze: Du musst die Grenzen wahren/beachten.Musíš respektovat/dodržovat hranice.

öffnen: die Grenzen öffnenotevřít hranice

stoppen: eine Reisegruppe an der Grenze stoppenzastavit skupinu turistů na hranici

umwechseln: das Geld an der Grenze umwechselnvyměnit peníze na hranicích

Verlauf: den Verlauf einer Grenze festlegenstanovit průběh hranice