Hlavní obsah

hranice

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pomezní čára) die Grenzepřekročit hranicedie Grenze überschreitenstátní hranicedie Staatsgrenze
  2. (mez, rozhraní, omezení) die Grenze, die Schrankespodní/horní hranice cendie Preisuntergrenze/Preisobergrenzevěková hranicedie Altersgrenze
  3. (hromada) der Haufen, der Stapelhranice dřívíder Holzstapel
  4. (oheň) der Scheiterhaufen

Vyskytuje se v

státní: státní hranicedie Staatsgrenze

narovnat: narovnat dříví do hraniceHolz in den Haufen aufschichten

neprodyšný: neprodyšná hraniceundurchlässige Grenze

přechod: ilegální přechod hranicillegaler Grenzübertritt

přejezd: přejezd přes hranicidas Hinüberfahren über die Grenze

přejít: tajně přejít hranicedie Grenze heimlich überschreiten

revize: revize hraniceine Revision der Grenzen

uzávěr: uzávěr hranic/silniceeine Grenzsperre/Straßensperre

hart: těsně na hranici čehohart an der Grenze zu etw.

östlich: východně od hraniceöstlich der Grenze

Grenze: hranice s Německemdie Grenze zu Deutschland

öffnen: otevřít hranicedie Grenzen öffnen

stoppen: zastavit skupinu turistů na hranicieine Reisegruppe an der Grenze stoppen

umwechseln: vyměnit peníze na hranicíchdas Geld an der Grenze umwechseln

Verlauf: stanovit průběh hraniceden Verlauf einer Grenze festlegen

hranice: státní hranicedie Staatsgrenze