Hlavní obsah

stoppen

Sloveso

  1. stopnout, zastavit, zarazit v pohybuein Auto stoppenzastavit autoeine Reisegruppe an der Grenze stoppenzastavit skupinu turistů na hraniciden Ball stoppenstopnout míč
  2. zastavit, přerušitDer Polizist stoppte den Verkehr.Policista zastavil dopravu.seine Zahlungen stoppenpřerušit své platby
  3. zastavit (se) před semaforem ap.
  4. stopovat, měřit stopkami

Vyskytuje se v

Lauf: zastavit chod strojeden Lauf der Maschine stoppen

příval: zastavit příval krveden Blutschwall stoppen

přívod: zastavit přívod čehodie Zuleitung von etw. stoppen

stoppen: zastavit autoein Auto stoppen